UA | DE

Metoda breath hold w radioterapii nowotworów piersi

24 maja 2017

Jak skutecznie prowadzić radioterapię nowotworów piersi i chłoniaków, chroniąc jednocześnie serce przed ryzykiem powikłań kardiologicznych? W Centrum Radioterapii Amethyst tego typu zabiegi realizowane są poprzez napromienianie na wstrzymanym oddechu – czyli metodą breath hold.

Metoda polega na tym, że w momencie, gdy robimy głęboki wdech, rozszerzają się płuca, a serce obniża się wraz z przeponą. Dzięki temu na krótki czas „wychodzi” ono z obszaru napromieniania. Przy indywidualnym planowaniu leczenia pacjentek z lewostronnym rakiem piersi czy chorych na chłoniaki personel Centrum Radioterapii Amethyst ćwiczy z pacjentami wstrzymywanie oddechu. Ten odcinek czasu jest dokładnie mierzony i następnie uwzględniany przy planowaniu dawki napromieniania. Praca akceleratora zsynchronizowana jest z ustalonymi fazami oddechowymi – napromienianie włączane jest właśnie na głębokim wdechu pod baczną kontrolą on-line pracowników centrum.

Metoda breath hold staje się coraz popularniejsza na Zachodzie, natomiast w Polsce wciąż rzadko stosowana. Tymczasem odgrywa ważną rolę z punktu widzenia przyszłego życia pacjenta, ochrony przed powikłaniami, zapewnienia dłuższego całkowitego przeżycia.
Uczą przyszłych radioterapeutów Uczą przyszłych radioterapeutów

24.07.2017

Pięciu lekarzy-rezydentów przygotowuje się w Centrum Radioterapii Amethyst do specjalizacji - to odpowiedź na pogłębiający się deficyt lekarzy w Polsce.

czytaj więcej >
Szkolenia w sieci Amethyst Szkolenia w sieci Amethyst

6.07.2017

Wewnętrzne szkolenia w ramach międzynarodowej grupy, spotkania i rozmowy z kolegami z innych krajów – trwa program wymiany specjalistów z różnych ośrodków sieci.

czytaj więcej >
Amethyst Radiotherapy w Rzymie Amethyst Radiotherapy w Rzymie

3.07.2017

Międzynarodowa sieć ośrodków radioterapii Amethyst Radiotherapy systematycznie się powiększa. Do placówek we Francji, Polsce i Rumunii dołączyło właśnie centrum radioterapii we Włoszech.

czytaj więcej >