UA | DE

Choroby nowotworowe

Statystyki są bezwzględne – w Polsce rośnie liczba zachorowań na nowotwory złośliwe. Eksperci zapowiadają, że w ciągu najbliższych 15 lat aż o 40 proc. wzrośnie liczba wykrywanych w ciągu roku nowych przypadków zachorowań na nowotwory złośliwe. Główną przyczyną tego stanu rzeczy jest wydłużanie się przeciętnej długości życia Polaków oraz starzenie się naszego społeczeństwa. Wiek jest głównym czynnikiem ryzyka choroby nowotworowej. Wpływ mają również złe nawyki – palenie papierosów, niezdrowa dieta.

Co to jest nowotwór?

Nowotwór jest złożonym procesem chorobowym, ściśle związanym z komórkami organizmu człowieka. W pewnym momencie komórki zaczynają się dzielić i rozmnażać w sposób niekontrolowany. Te zmienione komórki czerpią z organizmu substancje odżywcze, doprowadzając do upośledzenia jego prawidłowych funkcji. Nowotworem złośliwym nazywamy taki nowotwór, który nieleczony doprowadza do śmierci chorego. Najczęściej przybiera formę guza. Większość nieleczonych nowotworów złośliwych nacieka na sąsiednie tkanki, może dawać przerzuty do innych narządów.  

Co to jest rak?

W słownictwie medycznym jest to nowotwór złośliwy tkanki nabłonkowej. Nabłonki występują w każdej części organizmu. Wyścielają między innymi jamę ustną, układ oddechowy, pokarmowy, moczowy, stąd tak duża jest różnorodność nowotworów pochodzenia nabłonkowego. Nowotwór złośliwy (ang. cancer) często jest niepoprawnie utożsamiany z rakiem, który jest tylko jedną z jego postaci. Każdy rak jest nowotworem złośliwym, natomiast nie każdy nowotwór złośliwy to rak. Inne nowotwory złośliwe to np. mięsak, czerniak, chłoniak lub glejak.

Chłoniak to złośliwy nowotwór układu chłonnego. Najczęściej objawia się powiększeniem węzłów chłonnych, śledziony lub wątroby. Czerniak jest złośliwym nowotworem komórek barwnikowych skóry. Może występować też na błonach śluzowych lub w gałce ocznej. Mięsak wywodzi się z tkanek miękkich (tkanki łącznej, mięśniowej) oraz z układu kostnego (chrząstki, kości). Natomiast glejak to nowotwór centralnego układu nerwowego. Wywodzi się z komórek glejowych, wchodzących w skład tkanki nerwowej. na góręna górę