UA | DE

Czym jest radioterapia

Radioterapia jest metodą leczenia za pomocą promieniowania jonizującego stosowaną głównie w onkologii do leczenia chorób nowotworowych. W wyniku działania promieniowania jonizującego na zmianę nowotworową dochodzi do procesów fizykochemicznych uniemożliwiających podziały komórki i/lub powodujące jej obumarcie. Zdrowa tkanka ma większą zdolność do naprawy niż bardzo szybko dzielące się komórki guza nowotworowego. Istotą sukcesu w stosowaniu radioterapii jest napromienianie nowotworu tak, aby go zniszczyć, maksymalnie chroniąc otaczające guz zdrowe tkanki.

Radioterapia stanowi jedną z trzech metod leczenia chorób nowotworowych obok chirurgii onkologicznej i chemioterapii. Współczesna medycyna podkreśla komplementarność tych metod, a pełnoprofilowe ośrodki onkologiczne gwarantują wyższą skuteczność w leczeniu pacjentów. Coraz istotniejsze jest indywidualne podejście do każdego chorego. Tak planowana jest dzisiaj radioterapia. Szczegółowo ustala się wartość dawek napromieniania oraz precyzyjnie projektuje się ustawienie wiązek promieniowania, a także przygotowuje się dodatkowe osłony na narządy szczególnie wrażliwe na promieniowanie.

Radioterapia ma niewiele ponad 100 lat, ale jest dzisiaj jedną z najszybciej rozwijających się gałęzi medycyny. Informatyczna rewolucja w połączeniu z osiągnięciami technologii wprowadziły niebywały postęp w radioterapii. Najnowsze metody – radioterapia konformalna 3D, modulacja intensywności dawki (IMRT),  radioterapia stereotaktyczna, radioterapia  4D – skracają czas napromieniania, maksymalnie zwiększają dawkę napromieniania na chore miejsce, do minimum ograniczając skutki uboczne. Dużą rolę w procesie leczenia odgrywa planowanie, które wykorzystuje tomografię komputerową, rezonans i programy komputerowe do obrazowania w 3D. Powstaje szczegółowa mapa ciała pacjenta umożliwiająca precyzyjne zlokalizowanie guza, dobranie liczby wiązek terapeutycznych i rozkładu dawek napromieniania. Radioterapia wymaga zespołowej pracy lekarzy, fizyków medycznych i techników.

Wyróżniamy leczenie radykalne mające na celu trwałe wyleczenie pacjenta i radioterapię paliatywną, której celem jest łagodzenie objawów choroby nowotworowej, działanie przeciwbólowe, poprawa jakości i wydłużenie życia chorego. Radioterapia dzieli się również ze względu na sposób napromieniania:

  • brachyterapia (BTH) - leczenie przy użyciu źródła promieniowania znajdującego się w bezpośrednim kontakcie z guzem
  • teleradioterapia (RTH) - leczenie z zastosowaniem źródła umieszczonego w pewnej odległości od tkanek.
na góręna górę