Press "Enter" to skip to content

Kariera

W sieci ośrodków radioterapii Amethyst obowiązują światowe standardy medyczne i najwyższa jakość. Nowoczesne procedury radioterapeutyczne wymagają wiedzy i doskonałego przygotowania całego zespołu specjalistów. Taki poziom obsługi pacjentów Amethyst gwarantuje dzięki ciągłej edukacji i rozwojowi swoich pracowników. Przechodzą oni cykliczne szkolenia i biorą udział w międzynarodowych konferencjach. Poznają zasady obsługi wysokospecjalistycznego sprzętu najnowszej generacji i uczą się pracy w zespołach. Współcześnie planowanie i wdrażanie radioterapii jest kompleksowym procesem, który wymaga perfekcyjnego połączenia ekspertyzy zespołu medycznego i technologii najnowszej generacji. W radioterapii lekarz, fizyk medyczny i technicy obsługujący sprzęt są równoprawnymi partnerami.

Praca w sieci Amethyst Radiotherapy to szansa na rozwój i stałą edukację, kontakt z największymi autorytetami i nieustanne doskonalenie standardów.

Bieżące oferty pracy:

Specjalista ds. rozliczeń / pracownik działu finansowego

Centrum Radioterapii w Krakowie aktualnie szuka osoby na stanowisko

Specjalista ds. rozliczeń/ pracownik działu finansowego

Oferujemy:

 • umowę o pracę,
 • atrakcyjne wynagrodzenie uzależnione od doświadczenia i umiejętności,
 • możliwość rozwoju zawodowego i indywidualny program szkoleń,
 • prywatną opiekę medyczną,
 • kartę Multisport,
 • grupowe ubezpieczenie na życie,
 • pracę w prężnie rozwijającej się firmie,
 • dobrą atmosferę w zespole.

Do Twoich obowiązków będzie należało:

 • przygotowywanie okresowych raportów jak również przeprowadzanie analiz finansowych na zlecenie kontrolera finansowego, w szczególności analiz ilościowych i jakościowych realizowanych w Centrum Radioterapii Amethyst zabiegów radioterapeutycznych,
 • współpraca ze szpitalami partnerskimi w zakresie kontroli poprawności rozliczenia świadczeń radioterapeutycznych realizowanych w Centrum Radioterapii Amethyst,
 • współpraca z działem księgowości w zakresie ewidencji przychodów i kosztów,
 • współpraca z działem współpracy i rozwoju w zakresie identyfikacji kierunków podejmowanych działań związanych z pozyskiwaniem pacjenta,
 • obsługa dokumentów zewnętrznych i wewnętrznych w szczególności faktur sprzedaży,
 • dbanie o terminowość rozliczeń pieniężnych poprzez ścisłą współpracę z Biurem Zarządu i działem księgowości,

Oczekujemy od Ciebie:

 • wykształcenia wyższego o profilu ekonomiczno-finansowym,
 • minimum rocznego stażu pracy w dziale kontrolingu, księgowości lub na stanowisku pracy związanym z przygotowywaniem analiz i raportów finansowych,
 • dokładności i umiejętności planowania,
 • otwartości na uczenie się i przyswajanie nowych umiejętności,
 • umiejętności obsługi komputera.
 • dodatkowy atut: doświadczenie w pracy działu statystyki szpitalnej, lub rozliczeń pacjentów NFZ

Prosimy o przesyłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres: rekrutacja@amethyst-rtcp.pl

CV powinno zawierać:

– imię i nazwisko,

– datę urodzenia,

– adres kontaktowy, nr telefonu, e-mail,

– wykształcenie,

– dotychczasowy przebieg zatrudnienia.

Informujemy, że nie wymagamy i nie oczekujemy dołączania do CV fotografii kandydata do pracy.

Umieszczenie fotografii traktowane będzie jako samodzielna decyzja kandydata, wyrażająca jednocześnie zgodę na przetwarzanie wizerunku.

Prosimy o zawarcie w CV i liście motywacyjnym zgody o następującej treści:

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Radiology Therapeutic Center Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko specjalista ds. rozliczeń
 2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Radiology Therapeutic Center Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska.

Osoby, które nie wyrażają zgody na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przyszłych rekrutacji, proszone są o pominięcie punktu 2. w oświadczeniu.

Informujemy, że w przypadku braku Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych w złożonej ofercie, nie będzie ona rozpatrywana w procesie rekrutacyjnym i zostanie niezwłocznie usunięta.

Administratorem danych osobowych jest Radiology Therapeutic Center Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, Osiedle Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków, e-mail: biuro@amethyst-rtcp.pl. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych można nawiązać za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres: iod@amethyst-rtcp.pl.

Podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO) Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zebrane dane mogą być przekazywane wybranym podmiotom świadczącymi usługi na rzecz Spółki w ramach bieżącej działalności gospodarczej, w szczególności na potrzeby związane z usługami rekrutacyjnymi, zarządzaniem sprawami kadrowymi, świadczeniem usług doradczych i audytowych.

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez trzy miesiące od dnia przesłania CV. Za zgodą kandydatów w okresie 3 lat od zakończenia procesu rekrutacyjnego dane osobowe będą przetwarzane w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez administratora danych osobowych Radiology Therapeutic Center Poland Sp. z o.o. Dane osobowe kandydatów nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.