Press "Enter" to skip to content

Kariera

W sieci ośrodków radioterapii Amethyst obowiązują światowe standardy medyczne i najwyższa jakość. Nowoczesne procedury radioterapeutyczne wymagają wiedzy i doskonałego przygotowania całego zespołu specjalistów. Taki poziom obsługi pacjentów Amethyst gwarantuje dzięki ciągłej edukacji i rozwojowi swoich pracowników. Przechodzą oni cykliczne szkolenia i biorą udział w międzynarodowych konferencjach. Poznają zasady obsługi wysokospecjalistycznego sprzętu najnowszej generacji i uczą się pracy w zespołach. Współcześnie planowanie i wdrażanie radioterapii jest kompleksowym procesem, który wymaga perfekcyjnego połączenia ekspertyzy zespołu medycznego i technologii najnowszej generacji. W radioterapii lekarz, fizyk medyczny i technicy obsługujący sprzęt są równoprawnymi partnerami.

Praca w sieci Amethyst Radiotherapy to szansa na rozwój i stałą edukację, kontakt z największymi autorytetami i nieustanne doskonalenie standardów.

Osoby zainteresowane złożeniem CV oraz odbyciem stażu lub praktyk  proszone są o przesyłanie aplikacji na adres
e-mail rekrutacja@amethyst-rtcp.pl

Bieżące oferty pracy:

Specjalista ds. personalnych

Aktualnie szukamy osoby na stanowisko :

specjalista ds. personalnych

miejsce pracy: Kraków (województwo małopolskie) Centrum Radioterapii Amethyst w Krakowie

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie na pełen etat
 • umowę o pracę lub B2B
 • możliwości rozwoju i doskonalenia zawodowego
 • benefity płacowe

Do Twoich obowiązków będzie należało:

 • administracja i obsługa procesów kadrowych
 • przygotowywanie dokumentów wymaganych przepisami prawa
 • ewidencja i rozliczanie czasu pracy
 • monitorowanie terminów badań lekarskich i szkoleń BHP
 • współpraca z zewnętrznym biurem rachunkowym
 • administrowanie benefitami pozapłacowymi
 • organizowanie naboru i nadzór nad procesem rekrutacji pracowników
 • tworzenie i nadzór nad  regulaminami i procedurami kadrowo-płacowymi
 • organizacja szkoleń
 • monitorowanie zmian w  przepisach prawa pracy i ich interpretacja dla potrzeb spółki

Oczekujemy od Ciebie:

 • wyższego wykształcenia (preferowane zarządzanie zasobami ludzkimi lub studia podyplomowe z zakresu HR)
 • doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku – szukamy osób, które mają minimum 2 lata doświadczenia w obsłudze kadrowej pracowników
 • praktycznej znajomości zagadnień z zakresu praca pracy, ubezpieczeń społecznych
 • dobrej organizacja pracy, terminowości, skrupulatności

Prosimy o przesyłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres: rekrutacja@amethyst-rtcp.pl

CV powinno zawierać:

– imię i nazwisko,

– datę urodzenia,

– adres kontaktowy, nr telefonu, e-mail,

– wykształcenie,

– dotychczasowy przebieg zatrudnienia.

Informujemy, że nie wymagamy i nie oczekujemy dołączania do CV fotografii kandydata do pracy.

Umieszczenie fotografii traktowane będzie jako samodzielna decyzja kandydata, wyrażająca jednocześnie zgodę na przetwarzanie wizerunku.

Prosimy o zawarcie w CV i liście motywacyjnym zgody o następującej treści:

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Amethyst Radiotherapy Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko specjalista ds. personalnych
 2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Amethyst Radiotherapy Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska.

Osoby, które nie wyrażają zgody na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przyszłych rekrutacji, proszone są o pominięcie punktu 2. w oświadczeniu.

Informujemy, że w przypadku braku Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych w złożonej ofercie, nie będzie ona rozpatrywana w procesie rekrutacyjnym i zostanie niezwłocznie usunięta.

Administratorem danych osobowych jest Amethyst Radiotherapy Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, Osiedle Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków, e-mail: biuro@amethyst-rtcp.pl. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych można nawiązać za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres: iod@amethyst-rtcp.pl.

Podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO) Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zebrane dane mogą być przekazywane wybranym podmiotom świadczącymi usługi na rzecz Spółki w ramach bieżącej działalności gospodarczej, w szczególności na potrzeby związane z usługami rekrutacyjnymi, zarządzaniem sprawami kadrowymi, świadczeniem usług doradczych i audytowych.

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez trzy miesiące od dnia przesłania CV. Za zgodą kandydatów w okresie 3 lat od zakończenia procesu rekrutacyjnego dane osobowe będą przetwarzane w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez administratora danych osobowych Amethyst Radiotherapy Poland Sp. z o.o. Dane osobowe kandydatów nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.

 

Kontroler finansowy

Aktualnie szukamy osoby na stanowisko :

kontroler finansowy

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie na pełen etat
 • umowę o pracę lub kontrakt
 • możliwości rozwoju i doskonalenia zawodowego
 • pakiet socjalny ( grupowe ubezpieczenia na życie, karta Multisport, program prywatnej opieki medycznej)
 • miłą atmosferę pracy

Do Twoich obowiązków będzie należało:

 • bieżące prowadzenie i nadzór nad procesami finansowo-administracyjnymi zgodnie z wymaganiami powszechnie obowiązujących przepisów
 • wsparcie zespołu zarządzającego przedsiębiorstwem
 • zarządzanie przepływami pieniężnymi
 • zarządzanie 3 osobowym zespołem
 • sporządzanie sprawozdań statutowych i zgodnych z IFRS sprawozdań finansowych
 • przeprowadzanie analiz ad hoc i szczegółowych analiz wyników operacyjnych i finansowych ośrodka radioterapii
 • wdrożenie oprogramowania księgowego / raportowego
 • przygotowywanie budżetu, prognoz i planów
 • koordynacja zamknięć miesiąca oraz przygotowywanie pakietu raportowego dla grupy
 • inicjowanie i realizacja projektów usprawniających
 • współpraca z zewnętrznym biurem rachunkowym
 • kontakt z audytorami, bankami

Oczekujemy od Ciebie:

 • wykształcenia wyższego, preferowane kierunki: ekonomia / finanse
 • udokumentowanego co najmniej pięcioletniego doświadczenia na stanowisku kierowniczym w dziale finansowym bądź w firmie audytorskiej
 • bardzo dobrych umiejętności menedżerskich
 • bardzo dobrych umiejętności komunikacyjnych (ustne i pisemne)
 • umiejętności analitycznego myślenia
 • biegłej znajomości języka polskiego i angielskiego oraz najlepiej jednego dodatkowego języka obcego
 • bardzo dobrej znajomości rozwiązań IT (MS Office)
 • doświadczenia w międzynarodowym i dynamicznym środowisku

Prosimy o przesyłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres: rekrutacja@amethyst-rtcp.pl

CV powinno zawierać:

– imię i nazwisko,

– datę urodzenia,

– adres kontaktowy, nr telefonu, e-mail,

– wykształcenie,

– dotychczasowy przebieg zatrudnienia.

Informujemy, że nie wymagamy i nie oczekujemy dołączania do CV fotografii kandydata do pracy. Umieszczenie fotografii traktowane będzie jako samodzielna decyzja kandydata, wyrażająca jednocześnie zgodę na przetwarzanie wizerunku.

Prosimy o zawarcie w CV i liście motywacyjnym zgody o następującej treści:

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Amethyst Radiotherapy Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko kontroler finansowy
 2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Amethyst Radiotherapy Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska.

Osoby, które nie wyrażają zgody na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przyszłych rekrutacji, proszone są o pominięcie punktu 2. w oświadczeniu.

Informujemy, że w przypadku braku Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych w złożonej ofercie, nie będzie ona rozpatrywana w procesie rekrutacyjnym i zostanie niezwłocznie usunięta.

Administratorem danych osobowych jest Amethyst Radiotherapy Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, Osiedle Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków, e-mail: biuro@amethyst-rtcp.pl. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych można nawiązać za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres: iod@amethyst-rtcp.pl.

Podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO) Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zebrane dane mogą być przekazywane wybranym podmiotom świadczącymi usługi na rzecz Spółki w ramach bieżącej działalności gospodarczej, w szczególności na potrzeby związane z usługami rekrutacyjnymi, zarządzaniem sprawami kadrowymi, świadczeniem usług doradczych i audytowych.

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez trzy miesiące od dnia przesłania CV. Za zgodą kandydatów w okresie 3 lat od zakończenia procesu rekrutacyjnego dane osobowe będą przetwarzane w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez administratora danych osobowych Amethyst Radiotherapy Poland Sp. z o.o. Dane osobowe kandydatów nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.