Press "Enter" to skip to content

Kariera

W sieci ośrodków radioterapii Amethyst obowiązują światowe standardy medyczne i najwyższa jakość. Nowoczesne procedury radioterapeutyczne wymagają wiedzy i doskonałego przygotowania całego zespołu specjalistów. Taki poziom obsługi pacjentów Amethyst gwarantuje dzięki ciągłej edukacji i rozwojowi swoich pracowników. Przechodzą oni cykliczne szkolenia i biorą udział w międzynarodowych konferencjach. Poznają zasady obsługi wysokospecjalistycznego sprzętu najnowszej generacji i uczą się pracy w zespołach. Współcześnie planowanie i wdrażanie radioterapii jest kompleksowym procesem, który wymaga perfekcyjnego połączenia ekspertyzy zespołu medycznego i technologii najnowszej generacji. W radioterapii lekarz, fizyk medyczny i technicy obsługujący sprzęt są równoprawnymi partnerami.

Praca w sieci Amethyst Radiotherapy to szansa na rozwój i stałą edukację, kontakt z największymi autorytetami i nieustanne doskonalenie standardów.

Osoby zainteresowane złożeniem CV oraz odbyciem stażu lub praktyk  proszone są o przesyłanie aplikacji na adres
e-mail rekrutacja@amethyst-rtcp.pl

Bieżące oferty pracy:

Specjalista ds. IT

Twój zakres obowiązków
• nadzór nad właściwym działaniem systemów i oprogramowania
• wsparcie użytkowników w przypadku awarii sprzętu komputerowego lub oprogramowania
• bieżąca obsługa od strony technicznej i informatycznej klienta wewnętrznego,
• serwis, naprawa sprzętu i infrastruktury IT
• instalacja i konfiguracja sprzętu oraz oprogramowania
• szkolenie użytkowników
Nasze wymagania
• wykształcenie kierunkowe (informatyka, elektronika)
• dobra znajomość systemów operacyjnych MS Windows /MS Windows Serwer
• znajomość rozwiązań AD,GPO
• znajomość środowisk wirtualizacyjnych (VMware, Hyper-V)
• znajomość Fortinet/Fortigate, backupów codziennych i LT, serwerów NAS
• znajomość budowy i standardów sieci komputerowych
• umiejętność prowadzenia dokumentacji technicznej
• znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym zrozumienie dokumentacji technicznej i swobodnej komunikacji
• samodzielność w działaniu, dobra organizacja pracy, szybkie reagowanie na zdarzenia nagłe.

Mile widziane
• znajomość IT branży medycznej
• PASC / DICOM / HL7
• systemy HIS / RIS
Oferujemy:
• stabilne zatrudnienie na pełen etat
• umowę o pracę lub kontrakt
• możliwości rozwoju i doskonalenia zawodowego
• pakiet socjalny ( grupowe ubezpieczenia na życie, karta Multisport, program prywatnej opieki medycznej)
• miłą atmosferę pracy
Osoby zainteresowane wzięciem udziału w procesie rekrutacji na proponowane stanowisko, proszone są o przesłanie cv na adres: s.kmak@amethyst-rtcp.pl

CV powinno zawierać:
• – imię i nazwisko,
• – dane kontaktowe,
• – wykształcenie,
• – dotychczasowy przebieg zatrudnienia.
• Informujemy, że nie wymagamy i nie oczekujemy dołączania do CV fotografii kandydata do pracy.
• Umieszczenie w CV fotografii oraz innych danych osobowych traktowane będzie jako samodzielna decyzja kandydata, wyrażająca jednocześnie zgodę na przetwarzanie tego zakresu danych.
• Opcjonalnie (jeżeli wyrażają Państwo taką zgodę), prosimy o zamieszczenie w CV następującego oświadczenia:
• „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Amethyst Radiotherapy Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska.”
• Obowiązek informacyjny RODO
• Administrator danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Amethyst Radiotherapy Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, Osiedle Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków, e-mail: biuro@amethyst-rtcp.pl, zwana dalej Amethyst.
• Punkt kontaktowy: Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych można nawiązać za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres: iod@amethyst-rtcp.pl.
• Cele i podstawy przetwarzania danych: Państwa dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb realizacji procesu rekrutacyjnego lub także dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych w przypadku wyrażania przez Państwa stosownej zgody (Podstawą przetwarzania tych danych są obowiązujące regulacje prawne (w szczególności Kodeks Pracy) oraz udzielona przez Państwa zgoda)
• Odbiorcy danych: Dane te mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dostęp do danych na podstawie stosownych umów mogą posiadać także podmioty wspierające Amethyst w zakresie usług oraz infrastruktury IT a także innym wybranym podmiotom świadczącym usługi na rzecz Amethyst w ramach bieżącej działalności gospodarczej, w szczególności na potrzeby związane z usługami rekrutacyjnymi, zarządzaniem sprawami kadrowymi, świadczeniem usług doradczych i audytowych.
• Okres przechowywania: Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od daty zakończenia rekrutacji. Za zgodą kandydatów w okresie 3 lat od zakończenia procesu rekrutacyjnego dane osobowe będą przetwarzane w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez administratora danych osobowych Amethyst Radiotherapy Poland Sp. z o.o.
• Prawa z zakresu ochrony danych: Posiadają Państwo prawo do:
• żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania a także do przenoszenia swoich danych osobowych;
• wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody, nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
• Wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych)
• Dobrowolność / obowiązek podania danych: Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa, w szczególności Kodeksu pracy jest obligatoryjne, w pozostałym przypadku jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości złożenia swojego CV.
• Zautomatyzowane podejmowanie decyzji / profilowanie: Amethyst nie podejmuje decyzji opierających się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu (w odniesieniu do wyżej opisanych celów przetwarzania danych).