Press "Enter" to skip to content

Kariera

W sieci ośrodków radioterapii Amethyst obowiązują światowe standardy medyczne i najwyższa jakość. Nowoczesne procedury radioterapeutyczne wymagają wiedzy i doskonałego przygotowania całego zespołu specjalistów. Taki poziom obsługi pacjentów Amethyst gwarantuje dzięki ciągłej edukacji i rozwojowi swoich pracowników. Przechodzą oni cykliczne szkolenia i biorą udział w międzynarodowych konferencjach. Poznają zasady obsługi wysokospecjalistycznego sprzętu najnowszej generacji i uczą się pracy w zespołach. Współcześnie planowanie i wdrażanie radioterapii jest kompleksowym procesem, który wymaga perfekcyjnego połączenia ekspertyzy zespołu medycznego i technologii najnowszej generacji. W radioterapii lekarz, fizyk medyczny i technicy obsługujący sprzęt są równoprawnymi partnerami.

Praca w sieci Amethyst Radiotherapy to szansa na rozwój i stałą edukację, kontakt z największymi autorytetami i nieustanne doskonalenie standardów.

Osoby zainteresowane złożeniem CV oraz odbyciem stażu lub praktyk  proszone są o przesyłanie aplikacji na adres
e-mail rekrutacja@amethyst-rtcp.pl

Bieżące oferty pracy:

Technik elektroradiologii / elektroradiolog

Centrum Radioterapii Amethyst w Krakowie aktualnie szuka osoby na stanowisko

technik elektroradiologii / elektroradiolog

miejsce pracy: Kraków (województwo małopolskie).

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w ramach pełnego etatu,
 • umowę o pracę lub cywilno-prawna,
 • możliwości rozwoju i doskonalenia zawodowego,
 • miłą i przyjazną atmosferę pracy,
 • pakiet socjalny ( grupowe ubezpieczenia na życie, karta Multisport, prywatny program opieki medycznej).

Do Twoich obowiązków będzie należało:

 • przygotowanie pacjenta do terapii,
 • obsługa symulatora-TK,
 • obsługa przyspieszacza Elekta Synergy i aparatu do brachyterapii (w przypadku posiadania uprawnień SA-SZ),
 • kontrola jakości urządzeń CT-symulator (przyspieszacz/aparat do brachyterapii – w przypadku posiadania uprawnień SA-SZ),
 • prowadzenie dokumentacji medycznej wymaganej przepisami prawa.

Oczekujemy od Ciebie:

 • wykształcenia co najmniej średniego kierunkowego (radioterapia, elektoradiologia i pokrewne) – warunek konieczny,
 • komunikatywności i umiejętności pracy w zespole,
 • odporność na stres,
 • umiejętności pracy z dużą liczbą pacjentów.

Dodatkowym atutem będzie:

 • doświadczenie w pracy w ośrodku radioterapii na stanowisku operatora akceleratora lub pracowni brachyterapii lub w pracowni symulatora-TK,
 • uprawnienia z ochrony radiologicznej pacjenta,
 • uprawnienia operatora akceleratora (S-A) i/lub urządzeń do brachyterapii (S-Z),
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.

Prosimy o przesyłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres: rekrutacja@amethyst-rtcp.pl

CV powinno zawierać:

– imię i nazwisko,

– datę urodzenia,

– adres kontaktowy, nr telefonu, e-mail,

– wykształcenie,

– dotychczasowy przebieg zatrudnienia.

Informujemy, że nie wymagamy i nie oczekujemy dołączania do CV fotografii kandydata do pracy.

Umieszczenie fotografii traktowane będzie jako samodzielna decyzja kandydata, wyrażająca jednocześnie zgodę na przetwarzanie wizerunku.

Prosimy o zawarcie w CV i liście motywacyjnym zgody o następującej treści:

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Amethyst Radiotherapy Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko technik elektroradiologii/ elektroradiolog.
 2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Amethyst Radiotherapy Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska.

Osoby, które nie wyrażają zgody na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przyszłych rekrutacji, proszone są o pominięcie punktu 2. w oświadczeniu.

Informujemy, że w przypadku braku Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych w złożonej ofercie, nie będzie ona rozpatrywana w procesie rekrutacyjnym i zostanie niezwłocznie usunięta.

Administratorem danych osobowych jest Amethyt Radiotherapy Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, Osiedle Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków, e-mail: biuro@amethyst-rtcp.pl. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych można nawiązać za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres: iod@amethyst-rtcp.pl.

Podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO) Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zebrane dane mogą być przekazywane wybranym podmiotom świadczącymi usługi na rzecz Spółki w ramach bieżącej działalności gospodarczej, w szczególności na potrzeby związane z usługami rekrutacyjnymi, zarządzaniem sprawami kadrowymi, świadczeniem usług doradczych i audytowych.

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez trzy miesiące od dnia przesłania CV. Za zgodą kandydatów w okresie 3 lat od zakończenia procesu rekrutacyjnego dane osobowe będą przetwarzane w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez administratora danych osobowych Amethyst Radiotherapy Poland Sp. z o.o. Dane osobowe kandydatów nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.