Polityka cookies

Radiology Therapeutic Center Poland z siedzibą w Krakowie, przy os. Złotej Jesieni 1, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000394580, REGON: 122000988, NIP: 6793072982 informuje, że jest administratorem danych osobowych użytkowników stron internetowych w zakresie plików „cookies”.

Dane osobowe użytkowników stron internetowych będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE 2016 poz. L119) w celu umożliwienia użytkownikom stron internetowych korzystania ze stron internetowych zgodnie z ich preferencjami, w celu optymalizacji korzystania ze stron internetowych oraz w celach statystycznych administratora danych.

Podstawą prawną przetwarzania danych w zakresie plików „cookies” jest uzasadniony interes administratora danych – wynikający z art. 6 ust. 1 lit. f ww. rozporządzenia. Administrator oświadcza, że gromadzenie danych osobowych w postaci plików „cookies” i ich przetwarzanie nie wymaga zidentyfikowania osoby, której dane dotyczą, tj. użytkownika stron internetowych, co realizuje przesłanki zawarte w art. 11 ww. rozporządzenia.

Zebrane dane osobowe nie będą przekazywane innym administratorom danych oraz nie będą transferowane poza EOG. Dane będą przetwarzane przez okres wskazany w części: Jakich plików “cookies” używa się na stronach http://centrum-radioterapii.pl?

Czym są pliki “cookie”?

Pliki “cookies” („ciasteczka”) to niewielkie pliki z danymi tekstowymi wysyłane przez serwer www i zapisywane w urządzeniach końcowych użytkownika (najczęściej na twardym dysku komputera). „Cookies” umożliwiają rozpoznanie urządzenie (np. komputer) użytkownika i umożliwiają wyświetlenie strony internetowej w sposób zoptymalizowany, zgodnie z indywidualnymi preferencjami użytkownika. Zdalny dostęp do informacji zapisanych w tych plikach mają jedynie serwery, które je utworzyły. W „cookies” znajdują się najczęściej następujące dane: nazwa strony internetowej, której dotyczą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

W jaki sposób wykorzystywane są “cookies”?

Pliki te służą do dostosowania zawartości serwisów i stron internetowych do preferencji użytkownika oraz do ułatwienia korzystania ze stron internetowych. Ponadto tworzą one  w pełni anonimowe, zagregowane statystyki, dzięki którym można przeanalizować sposób, w jaki  użytkownik korzysta ze stron internetowych. Dzięki temu można ulepszać strukturę i zawartość stron internetowych. „Cookies” wykluczają możliwość personalną identyfikację użytkownika.

Jakich plików “cookies” używa się na stronach http://centrum-radioterapii.pl?

Strony internetowe korzystają z plików “cookies” dwojakiego rodzaju: “sesyjnych” oraz “stałych”. Pierwsza grupa zapisywana jest tymczasowo w urządzeniu końcowym użytkownika i jest kasowana  w momencie, gdy użytkownik wyloguje się z serwisu internetowego, opuści strony internetowe, których dotyczą pliki sesyjne, lub też wyłączy oprogramowanie.  Pliki „stałe” natomiast zapisywane są na urządzeniu końcowym użytkownika przez okres wyznaczony w parametrach plików “cookies” albo do momentu zamierzonego ich usunięcia przez użytkownika.

Strony internetowe, do których prowadzą odnośniki na stronie internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

Czy pliki “cookies” zawierają dane osobowe?

Dane osobowe, które zawierają pliki „cookies”, są zaszyfrowane w taki sposób, że osoby nieuprawnione nie mają do nich dostępu. Dane osobowe mogą być gromadzone jedynie w w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika strony internetowej.

Powszechnie dostępne, popularne aplikacje do wyświetlania i przeglądania stron internetowych w  sposób domyślny dopuszcza zapisywanie “cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te można spersonalizować, blokując automatyczną obsługę plików “cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź ustawiając tryb zapytywania użytkownika o akceptację dla zapisania plików „cookies”. Informacje o sposobach zarządzania plikami “cookies” dostępne są w ustawieniach  przeglądarek internetowych.

Wyłączenie obsługi plików „cookies” lub ograniczenie ich stosowania może mieć wpływ na niektóre funkcjonalności strony internetowej.