Press "Enter" to skip to content

O nas

Amethyst Radiotherapy to międzynarodowa sieć ośrodków medycznych, specjalizujących się w najnowszych terapiach onkologicznych, szczególnie radioterapii. W Polsce działa obecnie Centrum Radioterapii Amethyst w Krakowie.

Centrum Radioterapii Amethyst to nowoczesna, wyposażona w światowej klasy sprzęt placówka medyczna. Funkcjonuje w ścisłej współpracy z miejscowym szpitalem specjalistycznym. Chorzy mogą tutaj w jednym miejscu przejść wszystkie etapy diagnostyki i terapii onkologicznej, od chirurgii onkologicznej, chemioterapii po radioterapię. Pacjenci mogą zgłaszać się na konsultacje również bez skierowania. Świadczenia medyczne w Centrum Radioterapii Amethyst są bezpłatne, realizowane na podstawie kontraktu z NFZ.

W Centrum Radioterapii Amethyst najważniejszy jest pacjent. Dzięki bezpośredniemu sąsiedztwu i ścisłej współpracy z zespołem Szpitala Specjalistycznego im. L. Rydygiera w Krakowie w jednym ośrodku medycznym otrzymuje kompleksowe leczenie onkologiczne. W ten sposób zachowuje ciągłość kontaktu z lekarzem prowadzącym, nie jest anonimowy dla personelu, czuje się bezpieczniej i bardziej komfortowo. Ma też możliwość spotkania i rozmowy z psychoonkologiem pracującym w ośrodku – zarówno sam chory, jak i jego rodzina. Także budynek został maksymalnie dostosowany do jego potrzeb, również w kontekście osób niepełnosprawnych. Recepcja działa tak, aby pacjent uzyskał od razu wszystkie niezbędne informacje. Dostęp do godnej opieki zdrowotnej gwarantuje karta praw pacjenta (wyciąg z karty praw pacjenta).

Międzynarodowe standardy i procedury medyczne są wyznacznikiem funkcjonowania wszystkich ośrodków sieci Amethyst Radiotherapy. Koncepcja sieci zakłada harmonijne połączenie kompetencji lekarzy, fizyków medycznych i techników elektroradiologii z najnowocześniejszym sprzętem i technologiami medycznymi.

Misją sieci Amethyst jest wdrażanie najnowszych osiągnięć nauki przy zastosowaniu najwyższych standardów jakości (certyfikat ISO 9001:2015).

Amethyst Radiotherapy Poland Sp. z o. o. jest spółką celową powołaną do prowadzenia ośrodków sieci Amethyst w Polsce. Jej właścicielem jest holding medyczny Amethyst Radiotherapy Ltd, który realizuje przedsięwzięcia w Polsce, Rumunii, Francji, Austrii, Włoszech i Wielkiej Brytanii.

Dane spółki:

Amethyst Radiotherapy Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków, wpisana do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000394580, Regon: 122000988 NIP: 6793072982, BDO: 000076120. Wysokość kapitału zakładowego 244 000,00 zł.

Nowoczesny sprzęt

Ośrodki Amethyst wyposażone są w akceleratory (przyśpieszacze) firmy Elekta, jednego z dwóch światowych potentatów w produkcji tak specjalistycznego wyposażenia medycznego. Dzięki skomputeryzowanym systemom przygotowania zabiegów we wszystkich ośrodkach wykonywane są wysoko specjalistyczne procedury radioterapeutyczne, m.in. radioterapia stereotaktyczna, IMRT (Intensity Modulated Radiotherapy), techniki dynamiczne typu VMAT, co zdecydowanie zwiększa skuteczność terapii, skraca jej czas i zmniejsza skutki uboczne. Najnowsze akceleratory precyzyjnie modulują wiązkę promieniowania, co umożliwia jej maksymalne skupienie w rejonie zmiany chorobowej i ochronę zdrowych tkanek.

Międzynarodowe szkolenia i staże

Lekarze, fizycy medyczni i technicy zatrudnieni w centrach Amethyst przechodzą jednolite szkolenia w renomowanych ośrodkach medycznych w kraju i zagranicą. Nieustannie dokształcają się podczas spotkań i szkoleń przygotowywanych przez takie prestiżowe międzynarodowe instytucje jak ESTRO (European Society for Radiotherapy & Oncology) oraz ASTRO (American Society for Radiation Oncology). Zespoły w Polsce biorą również udział w zjazdach, sympozjach i szkoleniach organizowanych przez PTFM (Polskie Towarzystwo Fizyki Medycznej), PTO (Polskie Towarzystwo Onkologiczne) i PTB (Polskie Towarzystwo Brachyterapii). W ten sposób mają bieżący kontakt z najnowszymi osiągnięciami nauki w dziedzinie radioterapii i międzynarodowymi standardami w tym zakresie.

Jakość obsługi

Pacjent Centrum Radioterapii Amethyst prowadzony jest przez zespół specjalistów, którzy wspólnie dobierają najlepszy i najskuteczniejszy system leczenia. Każda osoba może liczyć na pełną i jasno przekazaną informację na temat dobranej terapii, jej przebiegu oraz skutków ubocznych.

Sieć Amethyst Radiotherapy dba również o oferowanie usług medycznych najwyższej jakości. Potwierdzeniem jest posiadany przez polską spółkę RTCP certyfikat Systemu Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015. To dokument potwierdzający spełnianie przez placówkę w Krakowie kluczowych zasad systemu zarządzania jakością, takich jak m.in. koncentracja na kliencie (w tym przypadku – na pacjencie), zaangażowanie zespołu, ciągłe doskonalenie czy podejście procesowe w celu podniesienia wydajności i efektywności.

Dla pacjentów certyfikat ISO jest gwarancją leczenia i opieki medycznej na wysokim poziomie, a także bezpieczeństwa i spełniania przez Centrum Radioterapii Amethyst ustalonych wymogów.

Pobierz    certyfikat ISO 2021

Informacja o wpływie promieniowania na ludzi i środowisko

Informacja opublikowana w związku wymaganiem zawartym w Art. 32c.2 Ustawy Prawo atomowe

Działalność medyczna, którą prowadzi Centrum Radioterapii Amethyst w Krakowie (CR Amethyst), polega na wykorzystaniu promieniowania jonizującego w leczeniu pacjentów z chorobami nowotworowymi. Nie wywiera ona negatywnego wpływu na ludzi i środowisko oraz nie powoduje uwolnień substancji promieniotwórczych do środowiska.
CR Amethyst prowadzi radioterapię pacjentów od 2013 roku. Wszystkie pomieszczenia, w których są zainstalowane urządzenia terapeutyczne i w których prowadzona jest terapia, zostały dopuszczone do użytku klinicznego na podstawie wymaganych zezwoleń. Urządzenia poddawane są regularnym przeglądom i konserwacjom. Od początku działalności zespół CR Amethyst zabiega o spełnianie kryteriów uzyskanych zezwoleń i obowiązujących przepisów prawnych. Znajduje to potwierdzenie
w wynikach kontroli, którym ośrodek jest regularnie poddawany, m.in. przez Państwową Agencję Atomistyki. Cyklicznie prowadzone pomiary kontrolne (indywidualne i środowiskowe) zapewniają bezpieczeństwo naszych pacjentów, personelu oraz osób postronnych przebywających w budynku
CR Amethyst i w przestrzeni otaczającej nasz ośrodek.