Rada medyczna

Misją sieci Amethyst jest wdrażanie najnowszych osiągnięć medycyny  oraz szeroko rozumianej nauki przy zachowaniu najwyższych standardów jakości. Czuwa nad tym międzynarodowa rada medyczna, w skład której wchodzi wielu czołowych specjalistów w dziedzinie onkologii i radioterapii w Europie.

Na potrzeby działalności polskich ośrodków powołano polską radę medyczną, której przedstawicielami są:

Dr n. med. Marcin Hetnał

Dyrektor medyczny Centrum Radioterapii Amethyst w Krakowie. Lekarz ze specjalizacją radioterapii onkologicznej.

W latach 2001-2013 pracował w Centrum Onkologii w Krakowie na stanowisku asystenta, a następnie adiunkta. W 2006 roku uzyskał tytuł doktora nauk medycznych w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Staże naukowe odbył w Instytucie Onkologii w Gliwicach i Klinice Radioonkologii w Dreźnie.

Autor i współautor ponad 30 artykułów poświęconych leczeniu chorób nowotworowych.