RAL CONSTRUCT INVEST POLAND SP ZOO

Uprzejmie informujemy, że Zarządy spółek Radiology Therapuetic Center Poland Sp. z o.o. ,RAL Construct Invest Poland Sp. z o.o. oraz RAL Construct Invest Poland III Sp. z o.o. podjęły decyzję o połączeniu. Szczegółowy Plan Połączenia Spółek zamieściliśmy poniżej.

Plan Połączenia


Uprzejmie informujemy, że Zarządy spółek RAL Construct Invest Poland Sp. z o.o. oraz RAL Construct Invest Poland II Sp. z o.o.  podjęły decyzję o połączeniu obu spółek. Szczegółowy Plan Połączenia Spółek zamieściliśmy poniżej.

Plan połączenia

Znajdź nas

Amethyst Radiotherapy Poland
sp. z o.o.ul. Złotej Jesieni 1
31-826 Kraków
tel: (+48) 12 3409134
tel: (+48) 12 3409135