5. FORUM PSYCHOONKOLOGII

Forum psychoonkologii dla pacjentów, ich bliskich, profesjonalistów i pracodawców to coroczna, cykliczna impreza organizowana przez krakowskie Stowarzyszenie Unicorn. Gospodarzem Forum są Barbara i Jerzy Stuhrowie. Tematem przewodnim wydarzenia jest aktywna pomoc osobom dotkniętym problemem choroby nowotworowej – zarówno w kontekście terapii medycznej, pomocy psychologicznej, jak i każdego rodzaju wsparcia w leczeniu i powrocie do aktywności po chorobie. Tegoroczne Forum odbędzie się 26 listopada.

Tegoroczne piąte Forum poruszać będzie tematy z dziedziny psychologii, psychoonkologii, dietetyki, rehabilitacji, medycyny i wielu innych.  Organizatorzy zapraszają wszystkich zainteresowanych – osoby chore, ich bliskich, personel medyczny, studentów, a także pracodawców. Tegoroczne Forum ze względów bezpieczeństwa w całości odbędzie się w formule online. Udział w nim jest bezpłatny, wystarczy zarejestrować się na stronie www.forumpsychoonkologii.pl

Pełen program Forum można zobaczyć na stronie Stowarzyszenia unicorn.org.pl

Wśród prelegentów tegorocznego Forum znajdą się Maria Marczak-Ziętkiewicz, lekarz specjalista radioterapii onkologicznej i Katarzyna Nowak-Ledniowska, psycholog z Centrum Radioterapii Amethyst.

Maria Marczak-Ziętkiewicz w części dla profesjonalistów będzie mówić o pracy metodą Simontona w trakcie radioterapii pacjenta z klaustrofobią. Podczas sesji dla pracodawców zajmie się tematem Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem. Jeżeli Polacy nie zmienią stylu życia, za 10 lat możemy mieć epidemię chorób nowotworowych. 30-50 proc. zachorowań na nowotwory ma związek z paleniem papierosów, 30 proc. z nadwagą i otyłością.

Połowy zachorowań na nowotwory można uniknąć dzięki stosowaniu się do wskazówek zawartych w Europejskim Kodeksie Walki z Rakiem.

Więcej na ten temat można będzie się dowiedzieć 26 listopada o 8.30 podczas Forum psychoonkologii w sekcji dla pracodawców.