AMETHYST – LIDER REGIONU

Centrum Radioterapii Amethyst w Krakowie jest wiodącym w regionie ośrodkiem medycznym, który od kilkunastu lat specjalizuje się w leczeniu pacjentów onkologicznych. Terapie odbywają się przy zastosowaniu szerokiego spektrum zabiegów wykorzystujących promieniowanie jonizujące. O dominującej roli ośrodka świadczą statystyki wykonanych zabiegów oraz ilość pacjentów obsługiwanych w placówce.

W ciągu 18 miesięcy, od stycznia 2021 r. do czerwca 2022 r. w Centrum Radioterapii Amethyst wykonano 5111 terapii, a napromienianiu radioterapeutycznemu poddanych zostało w tym czasie prawie 4 tysiące  (3997) chorych. W samym 2021 roku w Centrum udzielonych zostało 10437 konsultacji radioterapeutycznych, kilkaset porad z zakresu psychologii onkologicznej, czy spotkań dotyczących właściwego odżywiania w trakcie leczenia choroby nowotworowej.

Liczby te w kontekście dwóch innych krakowskich ośrodków, wykonujących podobne zabiegi,  stawiają Centrum Radioterapii Amethyst na pierwszym miejscu jeśli chodzi o ilość wykonywanych procedur medycznych i okołomedycznych w całym regionie.

– Statystyki nie kłamią. Amethyst jako zgrany, doświadczony, oddany w całości swoim obowiązkom zespół, wykonuje codziennie olbrzymią i bardzo ciężką pracę. Naszym priorytetem  jest stałe utrzymywanie wysokich standardów leczenia onkologicznego. Centrum Radioterapii Amethyst  od samego początku swojej działalności w Polsce realizuje koncepcję, która zakłada harmonijne połączenie kompetencji lekarzy, fizyków medycznych i techników elektroradiologii z możliwościami jakie daje współpraca z innymi operatorami medycznymi w regionie, w tym z największym partnerem – Szpitalem im. Rydygiera w Krakowie –  mówi Przemysław Zachwieja, Prezes Centrum Radioterapii Amethyst w Krakowie.

Do najczęściej wykonywanych technik radioterapeutycznych w ośrodku Amethyst należą:

1) VMAT – (Volumetric Modulated Arc Therapy) czyli wielołukowa dynamiczna technika radioterapii. Realizowana jest poprzez określony obrót głowicy akceleratora z jednoczesną modulacją intensywności wiązki w trakcie obrotu. Pozwala przede wszystkim na skrócenie czasu trwania napromieniania w stosunku do innych dostępnych metod. W sumie (wraz z frakcjami VMAT H&N* i VMAT znacznik**) w 2021 roku wykonano ponad 1250 terapii. Oznacza to, że aż 37 proc. spośród wszystkich realizowanych w Centrum Radioterapii Amethyst zabiegów to leczenie z wykorzystaniem właśnie tej metody.

2) IMRT – (Intensity Modulated Radiation Therapy) czyli radioterapia konformalna z modulacją intensywności wiązki. Stosowana jest zwłaszcza w leczeniu guzów nowotworowych, które zlokalizowane są w bliskim sąsiedztwie narządów krytycznych (z ograniczoną tolerancją na napromienianie). W zeszłym roku wykonano 255 zabiegów (w tym 4 IMRT H&N).

3) Brachyterapia – (BTH) to metoda radioterapii wykorzystująca źródła promieniowania umieszczane bezpośrednio w guzie lub w najbliższym jego sąsiedztwie. Wykorzystuje się do tego specjalne aplikatory, umieszczane w naturalnych jamach ciała (pochwa, oskrzele, przełyk) lub bezpośrednio w tkankach pacjenta (pierś, gruczoł krokowy). Brachyterapia, jako samodzielna metoda lub skojarzona z teleradioterapią, znajduje zastosowanie w takich nowotworach jak raki: skóry, prostaty, piersi, narządu rodnego u kobiet, płuca, przełyku, regionu głowy i szyi. W sumie w 2021 roku w Centrum Amethyst wykonano 434 brachyterapie z czego najwięcej dotyczyło raka prostaty (ponad 100) oraz narządów rodnych u kobiet (ponad 200).

4) Stereotaksja – to forma radioterapii konformalnej stosowanej w leczeniu niewielkich guzów, których z powodu lokalizacji nie można usunąć operacyjnie. Dzięki tej technice możliwe jest podanie, z chirurgiczną precyzją i skutecznością, wysokiej dawki promieniowania w jednej (radiochirurgia) lub kilku frakcjach przy jednoczesnej maksymalnej ochronie tkanek zdrowych.  W sumie w 2021 roku w Centrum Amethyst wykonano 93 tego typu zabiegi, a w pierwszym półroczu 2022 było ich  25.

Istotnym elementem różnicującym metodykę leczenia radioterapeutycznego jest podział na dwie podstawowe grupy. Pierwsza to radioterapia radykalna, stosowana z intencją wyleczenia, która zwykle prowadzona jest przez 4 do 7 tygodni. Druga to radioterapia objawowa (nazywana też paliatywną, mająca na celu spowolnienie przebiegu choroby i/lub złagodzenie jej objawów) realizowana jest w bardziej zintensyfikowany sposób w ciągu od jednego do kilkunastu dni.

We wspominanym już okresie 18 miesięcy (styczeń 2021 r. – czerwiec 2022 r.) w Centrum Radioterapii Amethyst wykonano: 581 zabiegów paliacji 1-frakcyjnej oraz 628 paliacji wielofrakcyjnej.

Warto podkreślić, że w Centrum Radioterapii Amethyst w Krakowie pracuje około 100 osób. To zespół wysoko wykwalifikowanych specjalistów, którzy przeszli cykl specjalistycznych szkoleń w kraju i zagranicą. Krakowska placówka jest w tej chwili jedynym niepublicznym ośrodkiem z możliwością kształcenia podyplomowego lekarzy. W 2021 r. w Centrum specjalizację wykonywało 5 lekarzy oraz 1 fizyk medyczny.

– Zważywszy, że nasz zespół od wielu lat pracuje w bardzo podobnym, jeśli chodzi o ilość zatrudnionych osób składzie, a mówimy tu o lekarzach (13 osób), fizykach medycznych (10 osób), technikach radioterapii (19 osób) wyniki ilości przeprowadzonych zabiegów w 2021 r.  należy uważać za co najmniej bardzo dobre. Również pierwsze półrocze 2022 roku wskazuje na utrzymanie wysokiej pozycji jeżeli chodzi o ilość wykonywanych zabiegów i przeprowadzanych konsultacji medycznych. – mówi Sylwia Kmak, szef działu HR i Pełnomocnik ds. Pacjenta w Centrum Radioterapii Amethyst w Krakowie.

Dla zobrazowania skali funkcjonowania Centrum Radioterapii Amethyst w kontekście ogólnopolskim warto przypomnieć, że ; „W 2021 roku leczono promieniami w Polsce 92.507 pacjentów – w tym 80.550 z użyciem teleterapii (86%) i 11.957 brachyterapii (14%). (…) Ogólnie w 2021 roku w ośrodkach radioterapii całego kraju zanotowano o 1.223 więcej (1%) pacjentów niż w roku 2020 i wzrost ten dotyczył tylko pacjentów poddanych teleterapii – 1.696 (2%), natomiast w brachyterapii odnotowano spadek liczby pacjentów o 473 (-4%). Dane te odzwierciedlają niewątpliwy wpływ epidemii Covid-19, która jeszcze przez pierwsze półrocze 2021 istotnie ograniczała w naszym kraju działania służby zdrowia w zakresie rozpoznawania i leczenia chorób nowotworowych.”***

Należy również wskazać, że: „Polska nadal odbiega pod względem wyposażenia w technologie radioterapii i radiochirurgii od wielu krajów europejskich m.in. Francji, Niemiec, Włoch, Belgii, Wielkiej Brytanii czy Holandii i Szwecji. Wskaźnik wykorzystania radioterapii w leczeniu chorób nowotworowych jest niższy o ok. 10% od w/w krajów. Cały czas w kraju występują białe plamy w dostępie do leczenia w ujęciu geograficznym, ilościowym i jakościowym. (…) Większość pełnoprofilowych ośrodków radioterapii pracuje na dwie zmiany, dzięki czemu lepiej wykorzystuje posiadane zasoby niż podobne ośrodki w UE.”****

* VMAT H&N – nowotwory głowy i szyi
** VMAT znacznik** – wszczepianie złotych lub elektromagnetycznych znaczników (rak prostaty)
***„Raport na temat stanu radioterapii w Polsce na dzień 31.12.2021 r.”
****„Radioterapia w Polsce w świetle zmian systemowych – analiza i rekomendacje”

DOSTĘP DO OPTYMALNEGO LECZENIA JEST NASZYM PRIORYTETEM – ROZMOWA Z DR N. MED. MARCINEM HETNAŁEM

Panie Doktorze, ostatnie dwa lata były dla onkologii dość trudne. Najpierw pandemia COVID-19, teraz napływ szukających pomocy Pacjentów z Ukrainy. Jak nasza onkologia radzi sobie z tymi wyzwaniami? (w szerokim kontekście)

Wydaje się, ze jak na zaistniałą sytuację całkiem dobrze. Musimy jednak wiedzieć, że polska onkologia pracuje w stanie stałego niedoboru kadr oraz pełnoprofilowych ośrodków onkologicznych. Te dwa aspekty, które Pan poruszył (najpierw pandemia COVID-19, teraz napływ szukających pomocy pacjentów z Ukrainy – przyp. red.) spowodowały jeszcze większe obciążenie systemu, a także obciążenie samych pracowników. Przez ostatni okres napływ pacjentów zwiększał się. W niektórych okresach pandemii spadek chorych zgłaszających się do diagnostyki i leczenia, ograniczenie dostępu do lekarzy rodzinnych i specjalistów, wreszcie zwiększona śmiertelność przy infekcji COVID u chorych onkologicznych przełożyło się prawdopodobnie na pogorszenie wyników leczenia raka w Polsce – szczególnie jeżeli mówimy o okresie pandemii. Statystyki badań przeprowadzonych w Wielkiej Brytanii mówią o tym, że wyniki leczenia nowotworów mogły pogorszyć się o 10-15% w perspektywie przeżyć 5-letnich. Najczęstsze problemy z jakimi spotykamy się obsługując pacjentów ukraińskich to: niekompletna dokumentacja medyczna lub jej brak, brak tłumaczeń dokumentów, lub nieadekwatny do potrzeb zdrowotnych wybór placówki leczniczej. Czasami zgłaszają się do nas pacjenci, którzy wymagają zupełnie innych metod leczenia lub postępowania w takich przypadkach kierujemy chorych do innych oddziałów szpitalnych lub ośrodków.

A patrząc przez pryzmat Państwa ośrodka – jak radzicie sobie w tych trudnych czasach? Czy wszyscy Pacjenci mogą czuć się właściwe zaopiekowani i mają dostęp do optymalnego leczenia?

To o co Pan pyta jest zawsze naszym priorytetem niezależnie od tego czy jest to czas pokoju, czy sytuacja z jaką mamy w tej chwili do czynienia. Dajemy sobie dość dobrze radę, chociaż tak jak wspomniałem wcześniej powoli zaczynają być widoczne i odczuwalne braki kadrowe. W zasadzie od samego początku, a dokładniej od momentu ogłoszenia przez NFZ gotowości do zapewnienia pełnej opieki medycznej uchodźcom z Ukrainy w Centrum Radioterapii Amethyst przyjmujemy tych pacjentów i mogą oni u nas rozpoczynać lub kontynuować leczenie onkologiczne. Są to osoby w bardzo różnym stadium zawansowania i na różnym etapie leczenia. W trakcie wizyty oferujemy także wsparcie osoby tłumaczącej, co umożliwia odpowiednią, wzajemną komunikację lekarza i pacjenta. Co istotne i ważne podkreślenia wszystkich pacjentów obowiązuje jedna kolejka. Pacjent z Polski i pacjent z Ukrainy kwalifikowani są do leczenia na tych samych warunkach i zasadach.

Centrum Radioterapii Amethyst dzięki współpracy z Wielospecjalistycznym Szpitalem im. L. Rydygiera w Krakowie oferuje chorym – w jednym miejscu – tzw. leczenie skojarzone. Na czym ono polega, jaka jest wartość takiego postępowania?

Mamy 3 główne metody leczenia nowotworów: leczenie chirurgiczne, leczenie systemowe, radioterapia. Łączenie tych różnych metod leczenia nowotworów nazywamy leczeniem skojarzonym. Leczenie skojarzone w bardzo wielu przypadkach znacząco poprawia wyniki, ale przez to że czasami jest bardziej toksyczne, wymaga też zastosowania leczenia wspomagającego. Ten typ postępowania z pacjentem onkologicznym jest obecnie, a w zasadzie od 20-30 już lat, ogólnoświatowym standardem. Takie podejście poprzez zaproponowanie i wdrożenie optymalnych środków leczenia daje wymierne, pozytywne efekty. I co najważniejsze pacjent nie musi samodzielnie troszczyć się o składowe elementy postępowania, ponieważ jest ono opracowane na samym początku przez konsylium. A później konsekwentnie wdrażane. Oczywiście podczas leczenia mogą wystąpić modyfikacje i zmiany.

Rydygier i Amethyst mają nie tylko wspólny adres w Krakowie. Najczęściej mają też wspólnego pacjenta, który z diagnozą „nowotwór” trafia tu na kompleksową terapię. Jak wskazały statystyki Małopolskiego Oddziału NFZ, to właśnie Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie zajął pierwszą pozycję na tle wszystkich pozostałych świadczeniodawców z Małopolski, którzy w całym pandemicznym 2020 roku prowadzili leczenie onkologiczne w ramach przyjęć szpitalnych i ambulatoryjnych. Tym statystykom trudno się dziwić; Rydygier z 8 Oddziałami, które realizują pakiet onkologiczny, chemioterapię oraz 39 programów lekowych dedykowanych określonym nowotworom; z  15 Poradniami Specjalistycznymi, dostępnymi dla Pacjentów w ramach tzw. Szybkiej Ścieżki Onkologicznej, a także z własną rozbudowaną diagnostyką endoskopową, obrazową, badaniami z zakresu medycyny nuklearnej oraz 6 programami profilaktycznymi (m. innymi profilaktyka raka piersi, szyjki macicy i nowotworu jelita grubego) wyrasta w Krakowie i Małopolsce na nowe centrum onkologii.

Państwa specjalizacją jest w pierwszej kolejności radioterapia. Jak postrzega Pan Doktor aktualne miejsce i rolę radioterapii w leczeniu nowotworów?

Radioterapia jest jedną z pięciu specjalności onkologicznych (chirurgia onkologiczna, onkologia kliniczna, hematologia, ginekologia onkologiczna i radioterapia). Radioterapia ma zastosowanie w około 60 – 70 proc. pacjentów onkologicznych. A generuje stosunkowo niskie w porównaniu do innych specjalności, koszty. Koszty radioterapii stanowią zaledwie 6% kosztów leczenia nowotworów. jeśli odwołać się do całej systemowej opieki nad pacjentem onkologicznym.

Na jakich etapach choroby nowotworowej oraz w których jednostkach chorobowych wykorzystuje się napromienianie? Jaki jest cel takiego leczenia?

Radioterapia jest leczeniem miejscowym, czyli podobnie jak chirurgia. Chirurgia wykorzystuje nóż, skalpel, my wykorzystujemy promieniowanie elektromagnetyczne – fotony o wysokiej energii. Cel jest w obu przypadkach dokładnie ten sam, czyli doprowadzenie do tego, żeby nowotwór się dalej nie rozwijał; chcemy doprowadzić do martwicy komórek nowotworowych, oszczędzając zdrowe tkanki. Radioterapia ma zastosowanie w zdecydowanej większości chorób onkologicznych. Jest leczeniem coraz bardziej precyzyjnym i w niektórych przypadkach bardzo w swojej efektywności doskonałym.

Czy w leczeniu napromienianiem jest jeszcze szansa na dalszy postęp i doskonalenie technik napromieniania, a tym samym na wzrost skuteczności leczenia? Co jest przyszłością radioterapii w Pana ocenie? Jeszcze większa precyzja?

Zwróciłbym uwagę na dwa podstawowe punkty. Coraz większa precyzja leczenia, w tym zmniejszanie ilości powikłań po zabiegach oraz połączenie radioterapii z leczeniem systemowym, a szczególnie z immunoterapią. W mojej ocenie i perspektywie to właśnie immunoterapia ma ogromną przyszłość w leczeniu onkologicznym. To forma leczenia systemowego która polega na tym, że leczenie stymuluje własny układ odpornościowy do walki z chorobą nowotworową. Wyniki są tutaj bardzo obiecujące, wręcz spektakularne. Niewątpliwą zaletą immunoterapii nowotworów jest korzystny stosunek zysków terapeutycznych do toksyczności. Leczenie immunologiczne pobudza nasze komórki układu immunologicznego do walki z komórkami nowotworowymi. Oczywiście to nie jest tak, że immunoterapia rozwiązuje raz na zawsze wszystkie problemy onkologiczne. Podobnie jak radioterapia lub jak każda inna metoda leczenia nigdy nie jest to sytuacja zero jedynkowa, czyli że albo masz 100 proc. wyleczeń albo w ogóle. Ale jest widoczny bardzo znaczący postęp w tej dziedzinie. Już kilka lat temu zapowiadano, że immunoterapia onkologiczna zdominuje leczenie chorób nowotworowych i w przyszłości może być wykorzystywana w leczeniu nawet co drugiego nowotworu. To jest przełom. Dodając do immunoterapii radioterapię – obie metody wzajemnie się stymulują, to jest fenomenalne z punktu widzenia medycyny zjawisko. Przypomnijmy, kiedyś chorobę onkologiczną przeżywało 25 proc. osób teraz czterdzieści kilka w Polsce, co jest i tak jednym z najgorszych wyników w Europie. Ale chciałbym podkreślić, że nadal nie jest to leczenie, które ma zastosowanie u większości chorych na nowotwór, chociaż lista wskazań sukcesywnie się wydłuża.

Czy jakieś nowości w tym zakresie są dostępne również w Państwa ośrodku? Jaki sprzęt macie Państwo do dyspozycji w Krakowie i czy leczenie jest refundowane przez NFZ?

Amethyst wyposażony jest w akceleratory (przyśpieszacze) firmy Elekta, jednego z dwóch światowych potentatów w produkcji tak specjalistycznego wyposażenia medycznego. W ośrodku wykonywane są wysoko specjalistyczne procedury radioterapeutyczne, m.in. radioterapia stereotaktyczna, IMRT (Intensity Modulated Radiotherapy), techniki dynamiczne typu VMAT, co zdecydowanie zwiększa skuteczność terapii, skraca jej czas i zmniejsza skutki uboczne. Akceleratory precyzyjnie modulują wiązkę promieniowania, co umożliwia jej maksymalne skupienie w rejonie zmiany chorobowej i ochronę zdrowych tkanek. Świadczenia medyczne wykonywane w Centrum Radioterapii Amethyst w Krakowie są refundowane przez NFZ.

OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE SZPITALI PRYWATNYCH KONSOLIDUJE SWOJE DZIAŁANIA

Zrzeszające ponad 150 prywatnych podmiotów medycznych z całego kraju Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych ruszyło z akcją informacyjną na temat wzajemnego wsparcia, pomocy i partnerskiego rozwoju na trudnym i wymagającym rynku opieki zdrowotnej w Polsce.Stowarzyszenie działa w Polsce od 2002 roku. Od pierwszych lat działalności członkowie stowarzyszenia wyznaczyli sobie za cel wspólne wspieranie zmian w organizacji służby zdrowia w Polsce, zmierzające do poprawy systemu opieki nad pacjentami, podnoszenia jakości świadczonych usług oraz równouprawnienia sektora publicznego i prywatnego. Celem OSSP jest również inicjowanie i wspieranie wszelkich działań zmierzających do rozwoju sektora prywatnych szpitali w Polsce.Przez 20 lat działalności Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych stało się ciałem opiniotwórczym w zakresie aktów prawnych przygotowywanych m.in. przez Sejm i Ministerstwo Zdrowia, choć w pierwszych latach działalności opiniowało projekty jedynie z własnej inicjatywy.

Amethyst Radiotherapy Poland Sp. z o.o. jest aktywnym członkiem OSSP. Już podczas pierwszych dni wojny na Ukrainie Amethyst udzielił wymiernej pomocy materialnej, wspierając działania pomocowe organizowane przez OSSP dla tego kraju.

Więcej informacji na temat Stowarzyszenia: https://ossp.pl/

EKOLOGICZNY REJS ONKOLOGÓW

Polskie Towarzystwo Brachyterapii stworzyło unikalny w onkologii projekt #BrachyCares, którego celem jest holistyczna edukacja pacjentów onkologicznych i ich rodzin w celu uświadomienia wpływu jakości naszego środowiska na wzrost liczby zachorowań na nowotwory złośliwe.

Pierwszym elementem projektu był ekologiczny rejs zespołu radioterapeutów-onkologów zajmujących się na co dzień leczeniem raka, na konferencję Europejskiego Towarzystwa Radioterapii (ESTRO) która w odbyła się Kopenhadze. W rejsie uczestniczył dyrektor medyczny Centrum Radioterapii Amethyst dr n. med. Marcin Hetnał, który tak komentuje tę inicjatywę:

– Z moich obserwacji i rozmów z pacjentami onkologicznymi wynika, że wielu z nich nie zdaje sobie sprawy ze związku choroby nowotworowej z czynnikami środowiskowymi oraz trybem prowadzonego przez nich stylu życia. Wspólnie z kolegami i przyjaciółmi z Polskiego Towarzystwa Brachyterapii zastanawialiśmy się czy i jak możemy to zmienić. Chcieliśmy pokazać, że można działać inaczej, ekologicznie i prozdrowotnie. Dlatego wybraliśmy wspólny rejs na organizowaną corocznie konferencję Europejskiego Towarzystwa Radioterapii. Mamy nadzieję, że tym sposobem daliśmy inspirujący sygnał i przykład naszym Pacjentom. Bo tylko prawdziwa pasja, aktywność fizyczna i zmiana nawyków (mogliśmy przecież polecieć tam samolotem lub wybrać podróż samochodami) mogą istotnie pomóc w walce z dżumą XXI wieku, jaką niewątpliwie jest zapadalność zbyt wielu osób na choroby nowotworowe i nowotwory złośliwe w krajach wysokorozwiniętych.

Ekipa wypłynęła 3 maja z Kołobrzegu, by po dwóch dniach dotrzeć do Kopenhagi. Jak tłumaczy pomysłodawca akcji, Prezes Polskiego Towarzystwa Brachyterapii dr n. med. Piotr Wojcieszek, który ma patent jachtowego sternika morskiego; załogę stanowią wyłącznie lekarze radioterapeuci-onkolodzy.

PTB już planuje kolejne działania. Obecnie zbiera grupę naukowców, nie tylko onkologów, ale np. oceanografów czy klimatologów, z którymi chce stworzyć poradnik, z którego będziemy mogli dowiedzieć się, jak różne zanieczyszczenia wpływają na środowisko naturalne, rozwój chorób nowotworowych oraz co każdy z nas może zrobić, aby ich uniknąć. Centrum Radioterapii Amethyst w Krakowie będzie aktywnie wspierać tę inicjatywę.

Brachyterapia jest metodą radioterapii kontaktowej lub śródtkankowej działającej dzięki wykorzystaniu promieniowania jonizującego izotopów promieniotwórczych. Są one czasowo umieszczane w bezpośrednim otoczeniu guza. Wiedząc o tym, jak ważne jest działanie lokalne, radioterapeuci chcą przełożyć taki sposób myślenia na grunt edukacji ekologiczno-onkologicznej. Projekt #BrachyCares jest więc wyrazem troski o klimat, świat i szeroko pojęte zdrowie.

PACJENCI Z UKRAINY LECZĄ SIĘ W CENTRUM RADIOTERAPII AMETHYST W KRAKOWIE

Są to osoby w bardzo różnym stadium choroby onkologicznej i na różnym etapie leczenia. Z racji sytuacji w jakiej się znalazły, tylko niektóre z nich posiadają pełną dokumentację medyczną, która od razu pozwala ściśle określić potrzeby i skierować pacjenta do odpowiedniej poradni. W trakcie wizyty oferujemy także wsparcie osoby tłumaczącej, co umożliwia odpowiednią, wzajemną komunikację lekarza i pacjenta.

– Zdajemy sobie sprawę, że sytuacja ma charakter nadzwyczajny bo oprócz choroby pacjent jest dodatkowo obciążony emocjami związanymi z tragedią wojenną. Jeszcze przed rozpoczęciem konfliktu zbrojnego Amethyst świadczył usługi komercyjne dla Pacjentów zagranicznych, w tym dla pacjentów z Ukrainy. Dzięki temu dysponujemy odpowiednią wiedzą i doświadczeniem w ich obsłudze. Oczywiście obecnie zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia zobligowani jesteśmy do udzielania świadczeń medycznych finansowanych przez NFZ. Dodatkowo dysponujemy pomocą tłumacza, uruchomiliśmy infolinię i mamy przygotowane wymagane dokumenty w języku ukraińskim. Korzystając z okazji chciałbym podziękować całemu zespołowi, który wykazał się dużą empatią i odnalazł się w tej trudnej dla wszystkich sytuacji.  – mówi Przemysław Zachwieja, Prezes Centrum Radioterapii Amethyst w Krakowie.

Ważną rolę w całym procesie pełni Punkt Obsługi Pacjenta, którego zadaniem jest weryfikacja i selekcja zgłaszających się do ośrodka pacjentów. Jest to zadanie niezwykle wymagające, bo już na tym etapie musimy ustalić, czy zgłaszający się do Amethystu pacjent, może być u nas leczony.

Koordynacją działań związanych z obsługą ukraińskich Pacjentów w Centrum Radioterapii Amethyst w Krakowie w języku ukraińskim zajmuje się współpracująca z Centrum od wielu lat – Olga Pojan. Aby usprawnić pracę już w pierwszych dniach marca uruchomiliśmy dedykowaną infolinię +48 12 33 57 400 w języku ukraińskim. Infolinia działa codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-14.00. Uruchomiony został również specjalny adres e-mail: ua@amethyst-rtcp.pl. Dzięki pracy całego zespołu recepcji i wstępnej selekcji pacjentów, możemy skupić się na świadczeniu pomocy osobom kwalifikującym się do niej. Zdarzają się bowiem przypadki, w których zgłaszające się do Centrum z prośbą o pomoc osoby, nie mogą podjąć tutaj leczenia. Wtedy przekierowywane są do współpracującego z Amethystem Szpitala im. Rydygiera lub innych ośrodków.

– Codziennie odbieramy kilka telefonów od ukraińskich pacjentów chcących kontynuować u nas leczenie. Z racji bardzo sprecyzowanego i specjalistycznego profilu prowadzonej w Centrum Radioterapii działalności leczniczej nie są to jednak osoby zupełnie przypadkowe. Zazwyczaj mają już wyznaczony wstępny plan działania i są po konsultacji z naszą koordynatorką medyczną. Czasami zdarzają się osoby zupełnie nowe, wtedy staramy się udzielać im informacji na temat możliwości dalszego leczenia lub przekierowujemy je do innych zakładów, w tym do Oddziału Onkologicznego  współpracującego z nami Szpitala im. Rydygiera. – mówi Viktoriia Kovalska z Punktu Obsługi Pacjenta Poradni Radioterapii Amethyst w Krakowie.

Najczęstsze problemy z jakimi spotykamy się obsługując pacjentów ukraińskich to:

  • Niekompletna dokumentacja medyczna lub jej brak
  • Brak tłumaczeń dokumentacji medycznej
  • Nieadekwatny do potrzeb zdrowotnych wybór placówki leczniczej – działania Amethyst są wysoce specjalistyczne (radioterapia onkologiczna) a czasami zgłaszają się do nas pacjenci, którzy wymagają zupełnie innych metod leczenia.

Każdy pacjent leczony w Centrum Radioterapii Amethyst ma takie same prawo do realizacji świadczeń medycznych. Zawsze jednak każdy przypadek rozpatrywany jest indywidualnie, a lekarze pracujący w Centrum każdego dnia wykonują od kilkunastu do kilkudziesięciu konsultacji i zabiegów. Wszystkich obowiązuje jedna kolejka, a o terminie i czasie przyjęcia pacjenta decydują zawsze lekarze.

– Nie ma żadnej innej ścieżki dostępu do leczenia radioterapeutycznego jak tylko ta wynikająca z aktualnego stanu zdrowia przychodzącego do nas człowieka. Pacjent Polski i Pacjent Ukraiński klasyfikowani są do leczenia na tych samych warunkach i zasadach. Decydują o tym każdorazowo lekarze podczas konsylium, po szczegółowym zapoznaniu się z dokumentacją medyczną i historią choroby danego pacjenta. – zwraca uwagę Marta Urbańska-Gąsiorowska, lekarz radioterapeuta z Centrum Radioterapii Amethyst.

Od początku marca do leczenia w Centrum Radioterapii Amethyst zgłosiło się kilkudziesięciu ukraińskich pacjentów. Część z nich jest już po pierwszych zabiegach, część kompletuje swoją dokumentację medyczną lub jest w trakcie konsultacji z lekarzami pracującymi w Centrum.

BADANIE SYSTEMU OPIEKI ONKOLOGICZNEJ

Centrum Radioterapii Amethyst bierze udział w ogólnopolskim badaniu „Ścieżka pacjenta”. Projekt koordynowany przez Fundację Onkologia 2025 zweryfikuje  realny czas oczekiwania na diagnozę i leczenie onkologiczne w Polsce.

Docelowo w badaniu weźmie udział około 1000 pacjentów onkologicznych z całego kraju. W rozmowie z ankieterem opowiedzą o poszczególnych etapach procesu diagnozowania u nich choroby nowotworowej – od jej podejrzenia, przez potwierdzenie, aż po początek leczenia. Uzupełnieniem będą informacje z historii choroby. Badanie jest w pełni anonimowe. Przeprowadzą je upoważnieni pracownicy Centrum Radioterapii Amethyst.

Czas oczekiwania na zdiagnozowanie i rozpoczęcie  leczenia jest jednym z mierników skuteczności systemu opieki onkologicznej. Od wielu lat podejrzewano, że w Polsce jest on długi, co potwierdziły dwie poprzednie edycje badania. Po raz pierwszy system ten przeanalizowano w drugiej połowie 2014 roku, przed wprowadzeniem w życie pakietu onkologicznego. Dane z obecnych ankiet pozwolą stwierdzić, jak wygląda sytuacja pacjentów onkologicznych w Polsce po zmianach, jakie zaszły w systemie w ostatnich latach.

Podobnie jak w poprzednich edycjach badania wyniki zostaną przedstawione decydentom i instytucjom, które mają realny wpływ na kształt systemu opieki onkologicznej w Polsce. Indywidualne historie pojedynczych pacjentów złożą się na zbiorowy portret polskiej onkologii.

Fundacja Onkologia 2025, która jest inicjatorem i organizatorem badania, działa od 2014 roku. Prowadzi analizy i przygotowuje raporty poświęcone sytuacji pacjentów onkologicznych w Polsce oraz dobrym praktykom, które mogą pomóc we wprowadzaniu zmian i usprawnień. Centrum Radioterapii Amethyst jest jednym z fundatorów i założycieli Fundacji.

SZPITAL RYDYGIERA NAJWYŻEJ W RANKINGU SZPITALI ONKOLOGICZNYCH W MAŁOPOLSCE

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie został najwyżej oceniony przez chorych na raka w rankingu przyjaznych szpitali onkologicznych w Małopolsce. Zestawienie opracowała fundacja Alivia na podstawie opinii wyrażonych w portalu Onkomapa. Szpital im. Rydygiera uzyskał ocenę 4,5/5. W tym ośrodku chorzy podkreślają bardzo wysoki poziom opieki personelu medycznego.

Centrum Radioterapii Amethyst jest częścią kompleksowej opieki onkologicznej świadczonej przez Szpital Specjalistyczny im. Rydygiera w Krakowie.

Kolejne miejsce w Małopolsce zajmuje Szpital Uniwersytecki w Krakowie, z oceną 4,1/5.

Najwyższą ocenę w skali kraju otrzymał Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Na 4,7/5 oceniło ten ośrodek 198 chorych. Pacjenci w tym ośrodku wysoko oceniają sposób leczenia oraz opiekę personelu medycznego. Na kolejnym miejscu znalazł się Zamojski Szpital Niepubliczny (4,6/5). Krakowski szpital Rydygiera jest trzeci w tym ogólnopolskim zestawieniu.

Fundacja Alivia prowadzi ogólnodostępny portal Onkomapa, na którym pacjenci i ich bliscy mogą wyrazić własną opinię na temat 108 szpitali i prawie 3,5 tys. lekarzy w nich pracujących. Ocenie podlegają placówki, które w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia realizują przynajmniej dwie z trzech procedur: chemioterapię, radioterapię, chirurgię onkologiczną. Ocena jest mierzona w skali od 1 do 5 i obejmuje organizację i sposób leczenia, opiekę personelu medycznego, przestrzeganie praw pacjentów oraz ich komfort. W ciągu ostatnich 12 miesięcy portal odwiedziło ponad 175 tys. użytkowników, którzy zostawili prawie 2,5 tys. opinii. Na potrzeby rankingu szpitali przyjaznych onkologicznie wzięto pod uwagę placówki, które uzyskały powyżej 150 opinii.

Całość rankingu https://alivia.org.pl/wp-content/uploads/sites/10/2021/07/ONKOMAPA_.pdf

WALKA Z RAKIEM – DODATEK DO DZIENNIKA RZECZPOSPOLITA

Zachęcamy do zapoznania się z dodatkiem tematycznym „Walka z rakiem” dystrybuowanym w listopadzie z dziennikiem Rzeczpospolita. Materiały można także przeczytać online.

Tematem wydawnictwa jest edukacja i profilaktyka chorób nowotworowych. Wśród tekstów znajduje się m.in. zapis panelu ekspertów poświęconego temu, czy możemy mówić o przełomie w leczeniu chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca, a także wywiad z aktorką Olgą Borys, ambasadorką kampanii „Piękna, bo zdrowa”.  Jednym z poruszanych tematów jest też znaczenie komfortu i stanu psychicznego pacjenta jako czynnika wspierającego powodzenie terapii onkologicznej. O tym mówi dr n. med. Marcin Wolski, ordynator oddziału onkologii klinicznej Wielospecjalistycznego Szpitala w Zgorzelcu, przy którym znajduje się Centrum Radioterapii Amethyst.

Zachęcamy do zapoznania się z tym artykułem i pozostałymi tekstami na stronie www.byczdrowym.info (zakładka Onkologia).

DIETA W CHOROBACH NOWOTWOROWYCH – WARSZTATY

Zapraszamy na czerwcowe warsztaty kulinarne dla pacjentów i ich opiekunów prowadzone w Centrum Radioterapii Amethyst we współpracy z Nutricia Onkology.

Żywienie w trakcie choroby nowotworowej odgrywa niezwykle ważną rolę, a pacjenci onkologiczni są szczególnie narażeni na niedobory pokarmowe oraz niebezpieczne dla życia niedożywienie. O tym, jak monitorować stan odżywiania chorego, dopasować zalecenia dietetyczne do jego wymagań żywieniowych, stworzyć optymalny jadłospis oraz wykorzystać pełnowartościowe produkty, opowiadać będzie dietetyczka Ewa Ceborska-Scheiterbauer.

Po wykładzie uczestnicy będą mogli wziąć udział w pokazie kulinarnym, przybliżającym przepisy dostosowane specjalnie do wymagań żywieniowych pacjentów onkologicznych. Warsztaty są bezpłatne.

Spotkanie rozpocznie się w piątek  9 czerwca o godz. 11.00.

TECHNOLOGIA W WALCE O BEZPIECZEŃSTWO PACJENTÓW

Robot UVD wykonuje w Centrum Radioterapii Amethyst w Krakowie bardzo ważne prace. Nie dość, że w ciągu około 10 minut zwalcza aż 99,99 bakterii, grzybów, wirusów – w tym także koronawirus SARS-CoV-2, w pomieszczeniach takich jak gabinety lekarskie i pomieszczenia terapeutyczne, to na dodatek robi to prawie zupełnie samodzielnie.

Robot UVD dezynfekuje wyznaczony obszar zamknięty w pełni automatycznie. Urządzenie najpierw mapuje wszystkie pokoje oraz korytarze, a po skonfigurowaniu rozpoczyna dezynfekcję. Ze względu na bezpieczeństwo pracowników i pacjentów dezynfekcja pomieszczeń Centrum odbywa się w godzinach nocnych.

– Robot został sprowadzony do Centrum Radioterapii Amethyst w wyniku przetargu przeprowadzonego przez Komisję Europejską. Maszyna wykonuje pracę, której podstawowym elementem jest dezynfekcja wszystkich pomieszczeń w Centrum, co w znaczący sposób zmniejsza ryzyko zachorowania na COVID.  – mówi Przemysław Zachwieja, Prezes Centrum Radioterapii Amethyst w Krakowie.

Autonomiczny system napędu umożliwia osobom sprzątającym łatwe wezwanie robota przy użyciu tabletu. Robot przejedzie na wymaganą pozycję w czasie, kiedy personel przeprowadza wstępne sprzątanie. Po jego zakończeniu robot jest wysyłany do pomieszczenia i aktywowany, a osoba odpowiedzialna za czystość może zająć się swoimi planowymi zadaniami w trakcie dezynfekcji. Po odkażeniu robot sygnalizuje zakończenie zadania i jest gotowy do dezynfekcji kolejnego pomieszczenia. Taka symbioza pozwala na efektywną pracę, oszczędność czasu i środków.

Robot UVD zapobiega i ogranicza rozprzestrzenianie się zakaźnych mikroorganizmów w środowisku poprzez niszczenie za pomocą światła UV-C ich struktury DNA i RNA. Jest to innowacyjne urządzenie, które wykorzystuje źródła promieniowania UV-C o wysokiej mocy do usuwania szkodliwych bakterii, grzybów i wirusów (w tym COVID)  powodujących zakażenia i infekcje.

– Dzięki pracy tego robota możemy skutecznie przedefiniować zadania naszego personelu sprzątającego, który podczas czynności wykonywanych przez to niemal w pełni samodzielne urządzenie, może zająć się innymi pracami koniecznymi do zachowania czystości i sanitarnego bezpieczeństwa Centrum.  – mówi Tomasz Szafraniec Kierownik ds. Technicznych w Centrum Radioterapii Amethyst.