Są to osoby w bardzo różnym stadium choroby onkologicznej i na różnym etapie leczenia. Z racji sytuacji w jakiej się znalazły, tylko niektóre z nich posiadają pełną dokumentację medyczną, która od razu pozwala ściśle określić potrzeby i skierować pacjenta do odpowiedniej poradni. W trakcie wizyty oferujemy także wsparcie osoby tłumaczącej, co umożliwia odpowiednią, wzajemną komunikację lekarza i pacjenta.

– Zdajemy sobie sprawę, że sytuacja ma charakter nadzwyczajny bo oprócz choroby pacjent jest dodatkowo obciążony emocjami związanymi z tragedią wojenną. Jeszcze przed rozpoczęciem konfliktu zbrojnego Amethyst świadczył usługi komercyjne dla Pacjentów zagranicznych, w tym dla pacjentów z Ukrainy. Dzięki temu dysponujemy odpowiednią wiedzą i doświadczeniem w ich obsłudze. Oczywiście obecnie zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia zobligowani jesteśmy do udzielania świadczeń medycznych finansowanych przez NFZ. Dodatkowo dysponujemy pomocą tłumacza, uruchomiliśmy infolinię i mamy przygotowane wymagane dokumenty w języku ukraińskim. Korzystając z okazji chciałbym podziękować całemu zespołowi, który wykazał się dużą empatią i odnalazł się w tej trudnej dla wszystkich sytuacji.  – mówi Przemysław Zachwieja, Prezes Centrum Radioterapii Amethyst w Krakowie.

Ważną rolę w całym procesie pełni Punkt Obsługi Pacjenta, którego zadaniem jest weryfikacja i selekcja zgłaszających się do ośrodka pacjentów. Jest to zadanie niezwykle wymagające, bo już na tym etapie musimy ustalić, czy zgłaszający się do Amethystu pacjent, może być u nas leczony.

Koordynacją działań związanych z obsługą ukraińskich Pacjentów w Centrum Radioterapii Amethyst w Krakowie w języku ukraińskim zajmuje się współpracująca z Centrum od wielu lat – Olga Pojan. Aby usprawnić pracę już w pierwszych dniach marca uruchomiliśmy dedykowaną infolinię +48 12 33 57 400 w języku ukraińskim. Infolinia działa codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-14.00. Uruchomiony został również specjalny adres e-mail: ua@amethyst-rtcp.pl. Dzięki pracy całego zespołu recepcji i wstępnej selekcji pacjentów, możemy skupić się na świadczeniu pomocy osobom kwalifikującym się do niej. Zdarzają się bowiem przypadki, w których zgłaszające się do Centrum z prośbą o pomoc osoby, nie mogą podjąć tutaj leczenia. Wtedy przekierowywane są do współpracującego z Amethystem Szpitala im. Rydygiera lub innych ośrodków.

– Codziennie odbieramy kilka telefonów od ukraińskich pacjentów chcących kontynuować u nas leczenie. Z racji bardzo sprecyzowanego i specjalistycznego profilu prowadzonej w Centrum Radioterapii działalności leczniczej nie są to jednak osoby zupełnie przypadkowe. Zazwyczaj mają już wyznaczony wstępny plan działania i są po konsultacji z naszą koordynatorką medyczną. Czasami zdarzają się osoby zupełnie nowe, wtedy staramy się udzielać im informacji na temat możliwości dalszego leczenia lub przekierowujemy je do innych zakładów, w tym do Oddziału Onkologicznego  współpracującego z nami Szpitala im. Rydygiera. – mówi Viktoriia Kovalska z Punktu Obsługi Pacjenta Poradni Radioterapii Amethyst w Krakowie.

Najczęstsze problemy z jakimi spotykamy się obsługując pacjentów ukraińskich to:

  • Niekompletna dokumentacja medyczna lub jej brak
  • Brak tłumaczeń dokumentacji medycznej
  • Nieadekwatny do potrzeb zdrowotnych wybór placówki leczniczej – działania Amethyst są wysoce specjalistyczne (radioterapia onkologiczna) a czasami zgłaszają się do nas pacjenci, którzy wymagają zupełnie innych metod leczenia.

Każdy pacjent leczony w Centrum Radioterapii Amethyst ma takie same prawo do realizacji świadczeń medycznych. Zawsze jednak każdy przypadek rozpatrywany jest indywidualnie, a lekarze pracujący w Centrum każdego dnia wykonują od kilkunastu do kilkudziesięciu konsultacji i zabiegów. Wszystkich obowiązuje jedna kolejka, a o terminie i czasie przyjęcia pacjenta decydują zawsze lekarze.

– Nie ma żadnej innej ścieżki dostępu do leczenia radioterapeutycznego jak tylko ta wynikająca z aktualnego stanu zdrowia przychodzącego do nas człowieka. Pacjent Polski i Pacjent Ukraiński klasyfikowani są do leczenia na tych samych warunkach i zasadach. Decydują o tym każdorazowo lekarze podczas konsylium, po szczegółowym zapoznaniu się z dokumentacją medyczną i historią choroby danego pacjenta. – zwraca uwagę Marta Urbańska-Gąsiorowska, lekarz radioterapeuta z Centrum Radioterapii Amethyst.

Od początku marca do leczenia w Centrum Radioterapii Amethyst zgłosiło się kilkudziesięciu ukraińskich pacjentów. Część z nich jest już po pierwszych zabiegach, część kompletuje swoją dokumentację medyczną lub jest w trakcie konsultacji z lekarzami pracującymi w Centrum.