Zrzeszające ponad 150 prywatnych podmiotów medycznych z całego kraju Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych ruszyło z akcją informacyjną na temat wzajemnego wsparcia, pomocy i partnerskiego rozwoju na trudnym i wymagającym rynku opieki zdrowotnej w Polsce.

Stowarzyszenie działa w Polsce od 2002 roku. Od pierwszych lat działalności członkowie stowarzyszenia wyznaczyli sobie za cel wspólne wspieranie zmian w organizacji służby zdrowia w Polsce, zmierzające do poprawy systemu opieki nad pacjentami, podnoszenia jakości świadczonych usług oraz równouprawnienia sektora publicznego i prywatnego. Celem OSSP jest również inicjowanie i wspieranie wszelkich działań zmierzających do rozwoju sektora prywatnych szpitali w Polsce.

Przez 20 lat działalności Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych stało się ciałem opiniotwórczym w zakresie aktów prawnych przygotowywanych m.in. przez Sejm i Ministerstwo Zdrowia, choć w pierwszych latach działalności opiniowało projekty jedynie z własnej inicjatywy.

Amethyst Radiotherapy Poland Sp. z o.o. jest aktywnym członkiem OSSP. Już podczas pierwszych dni wojny na Ukrainie Amethyst udzielił wymiernej pomocy materialnej, wspierając działania pomocowe organizowane przez OSSP dla tego kraju.

Więcej informacji na temat Stowarzyszenia: https://ossp.pl/