WŁAŚCIWA DIETA W LECZENIU ONKOLOGICZNYM

Centrum Radioterapii Amethyst wprowadziło dla pacjentów możliwość konsultacji ze specjalistą dietetykiem opracowującym dla nich optymalną dietę. Do tej pory z pomocy dr Dominiki Mękal skorzystało około 200 chorych.

Prawie każdy z nich miał jakiś problem związany z przyjmowaniem pokarmów. Pacjenci z nowotworami głowy i szyi poddani radioterapii mają kłopoty np.  z przyjmowaniem pokarmów kwaśnych, często jedzenie wywołuje u nich ból. U części pacjentów w trakcie leczenia rozwija się ciężkie niedożywienie spowodowane brakiem apetytu czy smaku. Wiążące się z chorobą i stosowaną terapią wyższe zapotrzebowanie na energię, które nie jest uzupełniane, doprowadza do szybkiego spadku masy ciała i utraty masy mięśniowej. A to oznacza dla chorego nie tylko mniej sił do walki z nowotworem i większe ryzyko infekcji oraz gorsze rokowania, ale także wiele powikłań i dłuższy pobyt w szpitalu. Według danych National Cancer Institut  nawet do 40% chorych umiera nie z powodu choroby nowotworowej, a z niedożywienia. Dlatego kluczowa jest zarówno profilaktyka, jak i jak najszybsze zdiagnozowanie chorych zagrożonych niedożywieniem lub niedożywionych. Pozwoli to polepszyć jakość życia pacjentów, zmniejszyć ryzyko powikłań i śmiertelność oraz ograniczyć koszty leczenia.

AMETHYST BUDUJE ZESPÓŁ SPECJALISTÓW

Trwa rekrutacja pracowników do Centrum Radioterapii Amethyst w Krakowie. Obiekt powstaje przy Szpitalu Specjalistycznym im Rydygiera. Jego uruchomienie planowane jest pod koniec br. Oferty pracy dotyczą wysokospecjalistycznej kadry: lekarzy radioterapeutów, fizyków medycznych i techników elektroradiologii.

Specjaliści zatrudnieni w sieci Amethyst będą szkoleni w partnerskich ośrodkach na świecie, m.in. w Metz we Francji i Davidoff Center w Izraelu. Celem sieci ośrodków Amethyst Radiotherapy jest wdrażanie najnowszych osiągnięć nauki. Krakowskie centrum będzie wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt dostosowany do wykorzystywania  wysokospecjalistycznych procedur radioterapeutycznych.

Ponadto firma RTCP, prowadząca krakowska inwestycję, szuka obecnie specjalisty ds. kontroli finansowej.

PIĘCIOTYSIĘCZNY PACJENT CENTRUM

Centrum Radioterapii Amethyst w Krakowie świętuje mały jubileusz – w połowie listopada swoje leczenie zakończył tu pięciotysięczny pacjent.

Była to chora z nowotworem głowy i szyi, skierowana do napromieniania po przeprowadzonym zabiegu operacyjnym. Leczenie bardzo precyzyjną techniką VMAT (Volumetric Modulated Arc Therapy), która pozwala  także skrócić czas trwania napromieniania w stosunku do innych dostępnych metod, zakończono 15 listopada.

Pierwszy pacjent trafił do Centrum Radioterapii Amethyst w Krakowie 16 grudnia 2013 roku. Od tego czasu z każdym rokiem zwiększała się liczba chorych przechodzących leczenie: w 2014 roku było to 1050 osób, w 2015 – 1871, a do połowy listopada br. już 2080 osób.

KOMPLEKSOWA OPIEKA ŻYWIENIOWA CHORYCH NA RAKA

Od siedmiu miesięcy w krakowskim Centrum Radioterapii Amethyst prowadzone są otwarte wykłady z właściwego odżywiania dla pacjentów i ich rodzin. Jednym z ważnych elementów spotkań jest obalanie pokutujących powszechnie mitów dotyczących raka i diety, a także zwracanie uwagi na niebezpieczeństwo spadku masy ciała. Do tej pory w wykładach uczestniczyło już niemal 150 osób.

Otwarte spotkania dla pacjentów leczących się w Centrum oraz ich najbliższych organizowane są regularnie raz w miesiącu i zawsze cieszą się sporym zainteresowaniem. Prowadząca je specjalista dietetyk dr Dominika Mękal podkreśla, że właściwe odżywianie podczas leczenia onkologicznego i po jego zakończeniu odgrywa kluczową rolę. Chodzi przede wszystkim o dostarczanie organizmowi wszystkich istotnych składników odżywczych, ale również zapobieganie niedożywieniu, które utrudnia leczenie, prowadzi do powikłań i może być śmiertelnie niebezpieczne. – Tłumaczę, co jeść, a czego nie jeść w trakcie chemio- czy radioterapii, ale także jak się żywić po zakończeniu leczenia. Pacjenci bardzo często są zagubieni albo pytają o nowinki żywieniowe, tak więc jednocześnie muszę rozprawiać się z mitami, szkodliwymi dla chorych onkologicznie – podkreśla Dominika Mękal.

KOLEJNY ETAP INWESTYCJI W ZGORZELCU

Rozpoczęło się wylewanie betonu na płytę bunkrów, w których będą pracować w przyszłości akceleratory. Bunkry stanowią swoiste serce ośrodka radioterapii.

Beton o specjalnej grubości i trwałości odgradza akceleratory od otoczenia, aby proces terapii był całkowicie bezpieczny.

Centrum Radioterapii Amethyst w Zgorzelcu to drugi ośrodek tej międzynarodowej sieci w Polsce. Powstaje przy Wielospecjalistycznym Szpitalu w Zgorzelcu.

Na wrzesień zaplanowane jest betonowanie ścian bunkrów, a w październiku rozpoczną się prace wykończeniowe.

ONKOLOGIA DLA STUDENTÓW MEDYCYNY

50 studentów piątego roku Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego zakończyło zajęcia w ramach przedmiotu Onkologia i opieka paliatywna. Drugi blok zajęć dla kolejnych studentów odbędzie się w semestrze letnim. Kierownikiem tego przedmiotu jest dr n. med. Marcin Hetnał, dyrektor medyczny Centrum Radioterapii Amethyst oraz ordynator Oddziału Radioterapii Szpitala Rydygiera w Krakowie.

Przedmiot Onkologia i opieka paliatywna obejmuje 30 godzin wykładów oraz konwersatoriów i 45 godzin ćwiczeń. Do prowadzenia zajęć zostali zaproszeni lekarze specjaliści, którzy podzielą się swoim doświadczeniem zawodowym. Program obejmie również pracę z psychologiem dotyczącą komunikacji z chorym i jego rodziną. Studenci mają możliwość zapoznania się z działaniem zespołów wielospecjalistycznych i specjalistycznego sprzętu, ponieważ część zajęć ma charakter praktyczny. Wykłady odbywają się on-line, ale ćwiczenia, z zachowaniem reżimu sanitarnego, prowadzone były stacjonarnie w Centrum Radioterapii Amethyst i w Szpitalu im. L. Rydygiera w Krakowie.

– Zwracamy szczególną uwagę na „czujność onkologiczną”, kluczową dla wczesnego rozpoznawania nowotworów oraz rolę leczenia skojarzeniowego polegającego na zastosowaniu kilku metod terapeutycznych u tego samego pacjenta, co umożliwia uzyskanie najlepszych wyników terapii. Współczesna onkologia jest pracą zespołową, która wymaga współpracy wielu specjalistów  – podkreśla dr Marcin Hetnał.

Rocznie w Polsce odnotowuje się 160 tysięcy nowych zachorowań na nowotwory, a szacuje się, że liczba ta może wzrosnąć do 185 tysięcy w ciągu najbliższych dziesięciu lat. Tymczasem pogłębia się deficyt wyspecjalizowanych lekarzy, którzy mogliby podjąć się opieki nad pacjentami chorymi na raka.

– W kontekście wzrostu zachorowań na nowotwory szczególnie ważne są dwie kwestie w zakresie edukacji. Pierwsza dotyczy zwiększenia liczby onkologów klinicznych, specjalistów radioterapii onkologicznej, chirurgów, więc potrzebujemy tak uczyć studentów, aby zachęcić ich do wybierania specjalizacji onkologicznych. Drugą kwestią jest zwiększenie wiedzy na temat nowotworów wśród lekarzy wszystkich specjalizacji, bo tylko w ten sposób poprawi się wczesna wykrywalność nowotworów i wielu pacjentów uzyska szansę na skuteczne wyleczenie – mówi dr Marcin Hetnał.

KOMUNIKAT W SPRAWIE LECZENIA RADIOTERAPEUTYCZNEGO PACJENTÓW Z UKRAINY

Pomoc dotyczyć będzie wszystkich oferowanych przez Amethyst usług medycznych, w szczególności zaś leczenia specjalistycznego nowotworów z zastosowaniem radioterapii i brachyterapii.

Leczenie dotyczy Pacjentów onkologicznych, którzy w związku z agresją militarną Rosji na teren Ukrainy, zmuszeni zostali do przerwania terapii radioterapeutycznej w swojej ojczyźnie. Tacy Pacjenci mogą zgłaszać się do Centrum Amethyst, gdzie przy współpracy z Wielospecjalistycznym Szpitalem im. L. Rydygiera w Krakowie udzielona zostanie im adekwatna pomoc medyczna.

Koordynacją działań związanych z obsługą ukraińskich Pacjentów w Centrum Radioterapii Amethyst w Krakowie w języku ukraińskim zajmować się będzie Pani Olga Pojan tel. 690 963 221. Uruchomiony został również specjalny adres e-mail do kontaktu dla osób z Ukrainy potrzebujących pomocy onkologicznej: ua@amethyst-rtcp.pl

🇺🇦 Оголошення про радіотерапевтичне лікування хворих з України, які перетнули кордон після 24.02.2022р

Аметист Радіотерапія Польща Sp. z o.o. відповідно до рекомендацій Національного фонду охорони здоров’я щодо принципів надання та встановлення пільг громадянам України, які перетнули кордон Республіки Польща в результаті військових дій, повідомляє, що як медична установа, яка надає медичні послуги в сфері онкологічної променевої терапії, ми негайно допоможе українським пацієнтам, які потребують променевої терапії. Послуги будуть надаватися безкоштовно.

Допомога охоплюватиме всі медичні послуги, які пропонує Amethyst, зокрема, спеціалізоване лікування раку за допомогою променевої та брахітерапії.

Лікування стосується онкологічних хворих, які через військову агресію Росії на території України були змушені припинити променеву терапію на Батьківщині. Такі пацієнти можуть відвідати Центр «Аметист», де у співпраці з Багатопрофільною лікарнею ім Л. Ридиґєри в Кракові, їм буде надана належна медична допомога.

Діяльність, пов’язану з обслуговуванням українських пацієнтів у Центрі променевої терапії «Аметист» у Кракові українською мовою координуватиме пані Ольга Поян, тел. 690 963 221. Адреса електронної пошти: ua@amethyst-rtcp.pl

KONFERENCJA NAUKOWA W ZAKOPANEM

Przedstawiciele Centrum Radioterapii Amethyst uczestniczyć będą w XXI Konferencji Naukowej „Postępy w ginekologii onkologicznej”, która odbędzie się w dniach 8 -10 września.

Przez dwa dni specjaliści onkologii rozmawiać będą o różnych aspektach ginekologii onkologicznej, sposobach leczenia nowotworów oraz przesłankach i stosowaniu określonych technik medycznych.  Zaplanowano również warsztaty interaktywne poświęcone leczeniu skojarzonemu raka szyjki i trzonu macicy, które prowadzić będą m.in.  dr n med. Marcin Hetnał, dr n med. Krzysztof Bereza i mgr inż. Daniel Nahajowski z Centrum Radioterapii Amethyst w Krakowie. Dr Marcin Hetnał jest też członkiem komitetu organizacyjnego konferencji. Prelekcje i szkolenia odbywać się będą w zakopiańskim Centrum Kongresowym Belvedere.

Konferencję objął patronatem prof. dr hab.med. Zbigniew Kojs, krajowy konsultant w zakresie ginekologii onkologicznej, a wśród patronów honorowych są Jacek Krupa,  marszałek województwa małopolskiego, oraz Piotr Bąk, starosta powiatu tatrzańskiego.

Więcej informacji tutaj.

MULTIDYSCYPLINARNIE O ONKOLOGII

Konferencja  „Multidyscyplinarnie o onkologii – wielospecjalistyczne zespoły szansą na większą skuteczność leczenia onkologicznego” odbędzie się w Krakowie, w nowo otwartym Centrum Radioterapii Amethyst, 11 grudnia 2013 roku. Rozpoczęcie planowane jest o godzinie 10.00. W konferencji udział wezmą m.in. prof. C. I. Kiricuta i prof. Razvana Galalae, światowe autorytet w dziedzinie radioterapii.

Konferencja towarzyszy otwarciu pierwszego w Polsce Centrum Radioterapii Amethyst. Celem sieci jest wdrażanie najnowszych osiągnięć medycyny i zagwarantowanie wszystkim pacjentom dostępu do nowoczesnego sprzętu, najlepszych specjalistów i metod terapeutycznych, do których należy leczenie skojarzone. Polega ono na zastosowaniu kilku metod terapeutycznych u tego samego pacjenta, najczęściej chirurgii, leczenia systemowego i radioterapii. Dzięki leczeniu skojarzonemu możliwe jest uzyskanie najlepszych wyników terapii. Ta metoda wymaga sprawnej pracy zespołów wielospecjalistycznych.

Leczenie skojarzone zalecają obecnie wszystkie wytyczne, standardy i zalecenia na świecie. Jednak w Polsce napotyka ono jeszcze sporo barier proceduralnych i mentalnych, dlatego sieć Amethyst chce popularyzować takie wielospecjalistyczne podejście do onkologii. Do wspólnej dyskusji zaprasza lekarzy specjalistów, onkologów klinicznych i chirurgów onkologicznych. Inauguracją akcji jest konferencja „Multidyscyplinarnie o onkologii – wielospecjalistyczne zespoły szansą na większą skuteczność leczenia onkologicznego”. Patronat nad tym przedsięwzięciem objął prof. dr hab. med. Stanisław Korzeniowski, konsultant wojewódzki radioterapii onkologicznej.

Program konferencji

Multidyscyplinarnie o onkologii – wielospecjalistyczne zespoły szansą na większą skuteczność leczenia onkologicznego

Środa 11 grudnia 2013 r., Centrum Radioterapii Amethyst w Krakowie (Osiedle Złotej Jesieni 1, budynek sąsiadujący ze Szpitalem Specjalistycznym im. L. Rydygiera)

10.00 – 10.30 – rejestracja uczestników

10.30 – 11.00  –  otwarcie seminarium i zwiedzanie Centrum Radioterapii Amethyst

11.00 – 12.45 – sesja tematyczna, prowadzący – dr n. med. Marcin Hetnał:

  • wystąpienie prof. dr hab. Stanisława Korzeniowskiego, konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie radioterapii onkologicznej,
  • Od radioterapii 2D do 4D –  prof. dr hab. Ion Chrictian Kiricuta,
  • Dostępność do radioterapii w Polsce – czy potrzebne są nowe ośrodki radioterapii? – prof. dr hab. Sergiusz Nawrocki,
  • Skuteczność leczenia onkologicznego na przykładzie doświadczeń niemieckich – prof. Razvan Galalae,
  • Zespoły wielospecjalistyczne. Dlaczego są potrzebne i jak je tworzyć? – prof. dr hab. Jan Zapała, dr Piotr Koralewski, dr Marcin Hetnał.

12.45 – 13.10 –  Czy zespoły wielospecjalistyczne są szansą na podniesienie skuteczności leczenia onkologicznego w Polsce? – dyskusja panelowa.

O ONKOLOGII NA JUBILEUSZOWYM FORUM LEKARZY

Lekarze z Centrum Radioterapii Amethyst wzięli udział w konferencji naukowej organizowanej przez Specjalistyczny Szpital im. L. Rydygiera w Krakowie. Dr Marcin Hetnał ocenił skuteczność i tolerancję stereotaktycznej radioterapii guzów płuca.

X Jubileuszowe Forum Lekarzy Specjalistycznego Szpitala im. L. Rydygiera w Krakowie odbyło się 6 kwietnia 2016 roku. Sesja pierwsza poświęcona była w całości pakietowi onkologicznemu i leczeniu chorób nowotworowych. Specjalistyczny Szpital im. Rydygiera to jedna z największych w Małopolsce placówek medycznych, rocznie hospitalizująca blisko 30 tys. pacjentów, z których wielu jest chorych onkologicznie.

Pierwsze wystąpienie na Forum dotyczyło modeli postępowania w zakresie leczenia skojarzonego raka odbytnicy wypracowanych w ramach zespołu interdyscyplinarnego, który funkcjonuje już drugi rok. Współautorem referatu jest Maria Marczak-Ziętkiewicz z Centrum Radioterapii Amethyst.

Dr Marcin Hetnał, dyrektor Centrum Radioterapii Amethyst, ocenił skuteczność i tolerancję stereotaktycznej hipofrakcjonowanej radioterapii guzów płuca. – Wyniki są obiecujące i plasują nas wśród najlepszych światowych ośrodków radioterapii, ale na razie mamy dane z siedemnastu miesięcy. To za mało, aby wyciągać ostateczne wnioski – tłumaczy dr Hetnał.

Pierwsza radioterapia stereotaktyczna została wykonana w Centrum Radioterapii Amethyst w marcu 2014 roku. Dzięki tej metodzie możliwe jest bardzo precyzyjne napromienianie zmian nowotworowych m.in. znajdujących się w płucach.