AMETHYST LECZY W RAMACH PAKIETU ONKOLOGICZNEGO

Do końca marca 2015 roku Centrum Radioterapii Amethyst w Krakowie zarejestrowało 398 pacjentów w ramach pakietu onkologicznego. Część z nich, ponad 180 osób zakończyło już leczenie, pozostali są w trakcie badań lub terapii. Rośnie liczba placówek medycznych, które współpracują z Amethystem w zakresie dostępu do radioterapii dla pacjentów leczonych w ramach pakietu onkologicznego.

Trafiający do Centrum Radioterapii Amethyst pacjenci przyjmowani są na bieżąco, a termin pierwszej konsultacji wyznaczany jest w ciągu najbliższych 3 dni. Dla pacjentów Amethystu wprowadzenie pakietu onkologicznego niewiele zmieniło. Tak jak w ubiegłym roku, wyznaczane są możliwie najszybsze terminy pierwszej wizyty w poradni radioterapii, a terapia rozpoczyna się natychmiast po opracowaniu przezspecjalistów planu leczenia.

Pacjenci, którzy trafiają do Centrum Amethyst z kartami diagnostyki i leczenia onkologicznego (DiLO) wystawionymi w innych placówkach medycznych, nie zawsze mają jasność w kwestii obowiązujących, nowych procedur. Istotne okazuje się pytanie czy radioterapia musi odbywać się w tej samej placówce medycznej, w której odbyło się konsylium? Amethyst przyjmuje również pacjentów, których przypadek był konsultowany w innym ośrodku. Jeżeli pacjent chce, aby jego radioterapia odbywała się w Amethyście, w placówce przeprowadzane jest drugie konsylium.