BADANIE SYSTEMU OPIEKI ONKOLOGICZNEJ

Centrum Radioterapii Amethyst bierze udział w ogólnopolskim badaniu „Ścieżka pacjenta”. Projekt koordynowany przez Fundację Onkologia 2025 zweryfikuje  realny czas oczekiwania na diagnozę i leczenie onkologiczne w Polsce.

Docelowo w badaniu weźmie udział około 1000 pacjentów onkologicznych z całego kraju. W rozmowie z ankieterem opowiedzą o poszczególnych etapach procesu diagnozowania u nich choroby nowotworowej – od jej podejrzenia, przez potwierdzenie, aż po początek leczenia. Uzupełnieniem będą informacje z historii choroby. Badanie jest w pełni anonimowe. Przeprowadzą je upoważnieni pracownicy Centrum Radioterapii Amethyst.

Czas oczekiwania na zdiagnozowanie i rozpoczęcie  leczenia jest jednym z mierników skuteczności systemu opieki onkologicznej. Od wielu lat podejrzewano, że w Polsce jest on długi, co potwierdziły dwie poprzednie edycje badania. Po raz pierwszy system ten przeanalizowano w drugiej połowie 2014 roku, przed wprowadzeniem w życie pakietu onkologicznego. Dane z obecnych ankiet pozwolą stwierdzić, jak wygląda sytuacja pacjentów onkologicznych w Polsce po zmianach, jakie zaszły w systemie w ostatnich latach.

Podobnie jak w poprzednich edycjach badania wyniki zostaną przedstawione decydentom i instytucjom, które mają realny wpływ na kształt systemu opieki onkologicznej w Polsce. Indywidualne historie pojedynczych pacjentów złożą się na zbiorowy portret polskiej onkologii.

Fundacja Onkologia 2025, która jest inicjatorem i organizatorem badania, działa od 2014 roku. Prowadzi analizy i przygotowuje raporty poświęcone sytuacji pacjentów onkologicznych w Polsce oraz dobrym praktykom, które mogą pomóc we wprowadzaniu zmian i usprawnień. Centrum Radioterapii Amethyst jest jednym z fundatorów i założycieli Fundacji.