CENTRUM RADIOTERAPII AMETHYST W ZGORZELCU MOŻE W PRZYSZŁYM MIESIĄCU ZAKOŃCZYĆ DZIAŁALNOŚĆ

Radiology Therapeutic Center Poland, właściciel Centrum Radioterapii Amethyst w Zgorzelcu, wystosował pismo do Zofii Barczyk, dyrektora Wielospecjalistycznego Szpitala w Zgorzelcu, w którym zapowiada przeniesienie sprzętu oraz zaprzestanie działalności Centrum Radioterapii Amethyst. Ośrodek, którego wybudowanie oraz wyposażenie kosztowały ponad 60 mln zł, zakończy działalność 30 kwietnia, o ile Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ nie ogłosi do tego czasu konkursu na udzielanie świadczeń z zakresu radioterapii.

Starania na rzecz powstania ośrodka rozpoczęły się w 2014 r. od podpisania umowy dzierżawy gruntu, na którym miało powstać Centrum Radioterapii. Budowa rozpoczęta w 2016 r. skończyła się w styczniu ubiegłego roku. Po uzyskaniu pozwoleń na użytkowanie obiektu oraz wymaganych zgód od roku placówka mogłaby przyjmować pacjentów. Od tego czasu szpital w Zgorzelcu zabiegał o zawarcie umowy z Dolnośląskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ na realizację świadczeń z zakresu radioterapii. Dzięki temu mieszkańcy z powiatu zgorzeleckiego oraz regionu uzyskaliby możliwość kompleksowego leczenia onkologicznego. W październiku 2018 r. stowarzyszenie „Amazonek” oraz pacjentów z chorobą nowotworową rozpoczęło akcję zbierania podpisów pod petycją w tej sprawie, uzyskując poparcie ponad ośmiu tysięcy mieszkańców Zgorzelca oraz pobliskich miast i miejscowości. W działanie zaangażowali się samorządowcy, przedsiębiorcy a nawet straż pożarna i policja. Prawie tysiąc kolejnych osób podpisało petycję dostępną w internecie.

19 marca br. właściciel Centrum Radioterapii Amethyst wystosował pismo do Wielospecjalistycznego Szpitala w Zgorzelcu zapowiadając zaprzestanie działalności z dniem 30 kwietnia w przypadku braku ogłoszenia konkursu ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia. Barbara Werchowiecka-Rusinek, prezes zarządu Radiology Therapeutic Center Poland podkreśla w liście, że decyzja w sprawie zakończenia działalności Centrum przychodzi z trudem. Od początku spotkaliśmy się z wielką otwartością na współpracę i wsparciem lokalnej społeczności – czytamy w liście – liczyliśmy, że wspólnie ze Szpitalem będziemy mogli dostarczyć chorym wysoką jakość terapii blisko ich miejsca zamieszkania. Niestety wobec braku działań płatnika publicznego, jak również przesłanek pozwalających oczekiwać zmiany obecnej sytuacji, podjęcie innej decyzji niż wskazanej powyżej mogłoby zostać odebrane jako działanie wbrew interesowi spółki. K