CORAZ WIĘCEJ NOWOCZESNYCH ZABIEGÓW

Centrum Radioterapii Amethyst obchodzi dwulecie działalności. Systematycznie rośnie liczba leczonych pacjentów oraz stosowanych najnowocześniejszych technik napromieniania: w trzech kwartałach tego roku (w porównaniu do tego okresu w roku 2014) ponad czterokrotnie wzrosła ilość zabiegów stereotaksji, trzykrotnie – brachyterapii, a siedmiokrotnie – z wykorzystaniem techniki VMAT.

Krakowski ośrodek funkcjonuje już skutecznie jako ważny element małopolskiego systemu służby zdrowia. Systematycznie rośnie liczba pacjentów poddawanych radioterapii – w bieżącym roku w każdym kwartale przechodziło ją średnio 457 pacjentów, podczas gdy w najlepszym pod tym względem ostatnim kwartale 2014 roku było to 398 osób. W trzech kwartałach tego roku radioterapię przeszły 1372 osoby, podczas gdy w całym minionym roku było ich 1050. Zdecydowanie na plus zmieniła się proporcja zaawansowanych technologii leczenia radykalnego (mającego za zadanie trwałe wyleczenie pacjenta) w stosunku do liczby zabiegów napromieniania paliatywnego. W pierwszych miesiącach działalności Centrum radioterapia paliatywna stosowana była w połowie przypadków, teraz średnia wynosi 34 proc. wszystkich realizowanych zabiegów. Obecnie ich zdecydowaną większość (średnio 43 proc. w kwartale) stanowi technika VMAT. W całym 2014 roku takie leczenie przeszło w Centrum Radioterapii Amethyst 216 pacjentów, a w trzech kwartałach bieżącego roku już 592 osoby (w porównywalnym okresie minionego roku było to tylko 77 pacjentów, czyli siedmiokrotnie mniej).