DEBATA W RYDYGIERZE

Szpital Specjalistyczny im. Rydygiera otworzył pracownię tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. W towarzyszącej otwarciu debacie medycznej uczestniczył Marcin Hetnał, ordynator szpitalnego Oddziału Radioterapii oraz dyrektor Centrum Radioterapii Amethyst.

W uroczystości zorganizowanej 29 czerwca br. udział wzięli nie tylko pracownicy i zarząd szpitala, ale także przedstawiciele władz miejskich i wojewódzkich oraz lokalnych mediów. Symboliczne przecięcie wstęgi poprzedziła debata na temat rozwoju opieki nad pacjentami w oparciu o nowoczesne technologie, którą poprowadził Witold Laskowski, zastępca redaktora naczelnego portalu Medexpress. Wśród uczestników pojawili się m.in. konsultanci wojewódzcy: prof. dr hab. med. Andrzej Urbanik (w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej) oraz prof. dr hab. med. Leszek Kołodziejski (w dziedzinie chirurgii onkologicznej), a także  dr n med. Marcin Hetnał, ordynator Oddziału Radioterapii Szpitala im. L. Rydygiera w Krakowie i dyrektor Centrum Radioterapii Amethyst.