GOTOWI DO OBSŁUGI ZAGRANICZNYCH PACJENTÓW

Przedstawiciele Centrum Radioterapii Amethyst wzięli udział w IV Krakowskim Kongresie Turystyki Medycznej zorganizowanym przez miasto Kraków we współpracy z Małopolską Organizacja Turystyczną i Krakowską Izbą Turystyki. Kongres odbył się w dniach 8 i 9 października w Centrum Kongresowym ICE Kraków.

W głównym panelu poświęconym promocji turystyki medycznej i możliwości rozwoju tej gałęzi medycyny uczestniczyli reprezentanci ministerstwa spraw zagranicznych, Polskiej Organizacji Turystycznej, Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych oraz władz Krakowa. W trakcie panelu poświęconemu możliwościom rozwoju turystyki medycznej poprzez nowe technologie Barbara Werchowiecka-Rusinek zaprezentowała dorobek Amethystu i naszą gotowość do obsługi zagranicznych pacjentów.

Przy okazji kongresu na zlecenie Urzędu Miasta Krakowa została przeprowadzona analiza rynku i aktualizacja bazy placówek medycznych, które są odpowiednio przygotowane na przyjęcie pacjenta zagranicznego. W tym celu zastosowane zostało badanie „tajemniczy klient” obejmujące przesłanie zapytania e-mailowego, rozmowę telefoniczną, a w niektórych przypadkach również wizytę w placówce. Centrum Radioterapii Amethyst znalazło się w gronie placówek, które uzyskały najwyższą punktację, co potwierdziło gotowość centrum do obsługi zagranicznych pacjentów.

Centrum Radioterapii Amethyst przyjmuje rocznie ok. 3 tysiące pacjentów z terenu województwa małopolskiego, ale też z innych regionów Polski. Wśród nich znajdują się coraz częściej osoby z Ukrainy, które pracując w Polsce, są objęte ubezpieczeniem zdrowotnym. To powoduje, że krakowska placówka od dawna prowadzi działania mające na celu sprawną obsługę zagranicznych pacjentów, co powoduje również gotowość do prowadzenia terapii komercyjnych dla osób pochodzących z innych niż Polska lokalizacji.