KOMUNIKAT W SPRAWIE LECZENIA RADIOTERAPEUTYCZNEGO PACJENTÓW Z UKRAINY

Pomoc dotyczyć będzie wszystkich oferowanych przez Amethyst usług medycznych, w szczególności zaś leczenia specjalistycznego nowotworów z zastosowaniem radioterapii i brachyterapii.

Leczenie dotyczy Pacjentów onkologicznych, którzy w związku z agresją militarną Rosji na teren Ukrainy, zmuszeni zostali do przerwania terapii radioterapeutycznej w swojej ojczyźnie. Tacy Pacjenci mogą zgłaszać się do Centrum Amethyst, gdzie przy współpracy z Wielospecjalistycznym Szpitalem im. L. Rydygiera w Krakowie udzielona zostanie im adekwatna pomoc medyczna.

Koordynacją działań związanych z obsługą ukraińskich Pacjentów w Centrum Radioterapii Amethyst w Krakowie w języku ukraińskim zajmować się będzie Pani Olga Pojan tel. 690 963 221. Uruchomiony został również specjalny adres e-mail do kontaktu dla osób z Ukrainy potrzebujących pomocy onkologicznej: ua@amethyst-rtcp.pl

🇺🇦 Оголошення про радіотерапевтичне лікування хворих з України, які перетнули кордон після 24.02.2022р

Аметист Радіотерапія Польща Sp. z o.o. відповідно до рекомендацій Національного фонду охорони здоров’я щодо принципів надання та встановлення пільг громадянам України, які перетнули кордон Республіки Польща в результаті військових дій, повідомляє, що як медична установа, яка надає медичні послуги в сфері онкологічної променевої терапії, ми негайно допоможе українським пацієнтам, які потребують променевої терапії. Послуги будуть надаватися безкоштовно.

Допомога охоплюватиме всі медичні послуги, які пропонує Amethyst, зокрема, спеціалізоване лікування раку за допомогою променевої та брахітерапії.

Лікування стосується онкологічних хворих, які через військову агресію Росії на території України були змушені припинити променеву терапію на Батьківщині. Такі пацієнти можуть відвідати Центр «Аметист», де у співпраці з Багатопрофільною лікарнею ім Л. Ридиґєри в Кракові, їм буде надана належна медична допомога.

Діяльність, пов’язану з обслуговуванням українських пацієнтів у Центрі променевої терапії «Аметист» у Кракові українською мовою координуватиме пані Ольга Поян, тел. 690 963 221. Адреса електронної пошти: ua@amethyst-rtcp.pl