KOMUNIKAT W SPRAWIE UDZIELENIA POMOCY UKRAIŃSKIM UCHODŹCOM PRZEZ AMETHYST RADIOTHERAPY POLAND SP. Z O.O.

W związku z kryzysem humanitarnym, który dotyka obecnie setek tysięcy uchodźców przybywających do Polski – Amethyst Radiotherapy Poland Sp. z o.o. włącza się w aktywną pomoc wszystkim obywatelom tego kraju. Pomoc udzielana będzie w następujących obszarach.

Obszar 1: W zakresie bezpłatnej terapii pacjenta onkologicznego

Pomoc dotyczyć będzie wszystkich oferowanych przez Amethyst usług medycznych, w szczególności zaś leczenia specjalistycznego nowotworów z zastosowaniem radioterapii i brachyterapii.

Leczenie dotyczy Pacjentów onkologicznych, którzy w związku z agresją militarną Rosji na teren Ukrainy, zmuszeni zostali do przerwania terapii radioterapeutycznej w swojej ojczyźnie. Tacy Pacjenci mogą zgłaszać się do Centrum Amethyst, gdzie przy współpracy z Wielospecjalistycznym Szpitalem im. L. Rydygiera w Krakowie udzielona zostanie im adekwatna pomoc medyczna.

Obszar 2: W zakresie telekonsultacji medycznej

 Dla pacjentów onkologicznych uruchomiona zostanie dedykowana infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 10-14 Tymczasowo, koordynacją działań związanych z obsługą ukraińskich Pacjentów w Centrum Radioterapii Amethyst w Krakowie w języku ukraińskim zajmować się będzie Pani:
Olga Pojan tel. +48 12 33 57 400.

Infolinia

Obszar 3: W zakresie bezpośredniej pomocy finansowej

Amethyst Radiotherapy Poland Sp. z o.o. udzieli wymiernego wsparcia finansowego dla działań prowadzonych przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych.

Obszar 4: W zakresie dobrowolnej zbiórki pieniężnej pracowników Amethyst

Pracownicy Amethyst powiadomieni zostali o zbiórce środków finansowych na pomoc Narodowi Ukraińskiemu. Udostępnimy numer konta OSSP dla indywidualnych wpłat. Środki pieniężne można przekazywać na konto: 25 1050 1764 1000 0022 6952 0827 z dopiskiem Pomoc Ukrainie.

🇺🇦 Оголошення про допомогу українським про радіотерапевтичне лікування хворих з України, які перетнули кордон після 24.02.2022р від Аметист Радіотерапія Польща ТОВ

Через гуманітарну кризу, яка зараз торкається сотень тисяч українців , які приїжджають до Польщі – Аметист Радіотерапія Польща ТОВ активно допомагає всім громадянам цієї країни. Допомога надаватиметься в наступних сферах.

Напрям 1: Для безкоштовного лікування онкологічного хворого

Допомога охоплюватиме всі медичні послуги, які пропонує Аметист Радіотерапія Польща ТОВ, зокрема, спеціалізоване лікування раку за допомогою променевої та брахітерапії.

Лікування стосується онкологічних хворих, які через військову агресію Росії на території України були змушені припинити променеву терапію на батьківщині. Такі пацієнти можуть відвідати Центр «Аметист», де у співпраці з Багатопрофільною лікарнею ім Л. Ридиґєри в Кракові, їм буде надана належна медична допомога

Напрям 2: У сфері медичної телеконсультації

Для онкохворих буде запущена спеціальна гаряча лінія, яка працюватиме з понеділка по п’ятницю з 10:00 до 14:00. Тимчасово координацію діяльності, пов’язаної з обслуговуванням українських пацієнтів у Центрі променевої терапії «Аметист» у Кракові українською мовою здійснюватимуть: Ольга Поян, тел. +48 12 33 57 400.

Напрям 3 Напрям фінансової допомоги

Аметист Радіотерапія Польща ТОВ надасть відчутну фінансову підтримку діяльності Національної асоціації приватних лікарень.

Напрям 4: Для добровільного збору коштів співробітників Amethyst

Усі працівники компанії «Аметист» будуть сповіщені про збір коштів на допомогу Українській Нації. Ми надамо номер рахунку OSSP для індивідуальних депозитів.