METODA BREATH HOLD W RADIOTERAPII NOWOTWORÓW PIERSI

Jak skutecznie prowadzić radioterapię nowotworów piersi i chłoniaków, chroniąc jednocześnie serce przed ryzykiem powikłań kardiologicznych? W Centrum Radioterapii Amethyst tego typu zabiegi realizowane są poprzez napromienianie na wstrzymanym oddechu – czyli metodą breath hold.

Metoda polega na tym, że w momencie, gdy robimy głęboki wdech, rozszerzają się płuca, a serce obniża się wraz z przeponą. Dzięki temu na krótki czas „wychodzi” ono z obszaru napromieniania. Przy indywidualnym planowaniu leczenia pacjentek z lewostronnym rakiem piersi czy chorych na chłoniaki personel Centrum Radioterapii Amethyst ćwiczy z pacjentami wstrzymywanie oddechu. Ten odcinek czasu jest dokładnie mierzony i następnie uwzględniany przy planowaniu dawki napromieniania. Praca akceleratora zsynchronizowana jest z ustalonymi fazami oddechowymi – napromienianie włączane jest właśnie na głębokim wdechu pod baczną kontrolą on-line pracowników centrum.

Metoda breath hold staje się coraz popularniejsza na Zachodzie, natomiast w Polsce wciąż rzadko stosowana. Tymczasem odgrywa ważną rolę z punktu widzenia przyszłego życia pacjenta, ochrony przed powikłaniami, zapewnienia dłuższego całkowitego przeżycia.