UA | DE

Metoda breath hold w radioterapii nowotworów piersi

24 maja 2017

Jak skutecznie prowadzić radioterapię nowotworów piersi i chłoniaków, chroniąc jednocześnie serce przed ryzykiem powikłań kardiologicznych? W Centrum Radioterapii Amethyst tego typu zabiegi realizowane są poprzez napromienianie na wstrzymanym oddechu – czyli metodą breath hold.

Metoda polega na tym, że w momencie, gdy robimy głęboki wdech, rozszerzają się płuca, a serce obniża się wraz z przeponą. Dzięki temu na krótki czas „wychodzi” ono z obszaru napromieniania. Przy indywidualnym planowaniu leczenia pacjentek z lewostronnym rakiem piersi czy chorych na chłoniaki personel Centrum Radioterapii Amethyst ćwiczy z pacjentami wstrzymywanie oddechu. Ten odcinek czasu jest dokładnie mierzony i następnie uwzględniany przy planowaniu dawki napromieniania. Praca akceleratora zsynchronizowana jest z ustalonymi fazami oddechowymi – napromienianie włączane jest właśnie na głębokim wdechu pod baczną kontrolą on-line pracowników centrum.

Metoda breath hold staje się coraz popularniejsza na Zachodzie, natomiast w Polsce wciąż rzadko stosowana. Tymczasem odgrywa ważną rolę z punktu widzenia przyszłego życia pacjenta, ochrony przed powikłaniami, zapewnienia dłuższego całkowitego przeżycia.
Sympozjum radioterapeutyczne w Rzymie Sympozjum radioterapeutyczne w Rzymie

6.10.2017

W połowie października odbędzie się piąta edycja corocznego sympozjum UPMC poświęconego radioterapii. Wśród uczestników będzie też prof. Razvan Galalae, dyrektor rady medycznej Amethyst Radiotherapy.

czytaj więcej >
Pokonać raka Pokonać raka

21.09.2017

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją „Pokonać raka. Pacjent w centrum uwagi”, która ukazała się 20 września wraz z dziennikiem Rzeczpospolita.

czytaj więcej >
Instalacja specjalistycznego sprzętu w Centrum Radioterapii w Zgorzelcu Instalacja specjalistycznego sprzętu w Centrum Radioterapii w Zgorzelcu

16.08.2017

Trwają prace wykończeniowe budynku, rozpoczęła się też instalacja akceleratorów w powstającym Centrum Radioterapii Amethyst przy Wielospecjalistycznym Szpitalu w Zgorzelcu.

czytaj więcej >