MONITORUJĄ ODŻYWIANIE PACJENTA

Centrum Radioterapii Amethyst rozpoczęło projekt systematycznego monitoringu odżywiania pacjentów poddawanych napromienianiu.

Najważniejszym celem jest niedopuszczenie do ich ciężkiego niedożywienia, które nie tylko utrudnia leczenie, lecz może również skutkować powikłaniami, a nawet śmiercią. Pacjenci onkologiczni są szczególnie narażeni na niedobory pokarmowe oraz niebezpieczną dla życia utratę wagi. Według danych National Cancer Institut  nawet do 40% chorych umiera nie z powodu choroby nowotworowej, a z niedożywienia.

Wdrożony przez Centrum Radioterapii Amethyst program składa się z dwóch etapów. W pierwszym każda osoba zakwalifikowana do naświetlania jest ważona i mierzona przez pielęgniarki. Wyliczają one wskaźnik masy ciała BMI – jeśli jego wartość jest mniejsza niż 20,5, wtedy ta informacja zaznaczana jest w kwestionariuszu służącym do oceny ryzyka związanego ze stanem odżywiania, a chory kierowany jest na konsultację do pracującego w Centrum Radioterapii Amethyst dietetyka. Dr Dominika Mękal przeprowadza wówczas drugi etap programu: pogłębioną ocenę stanu odżywiania. Jeśli wprowadzona dieta doustna nie pomaga i chory nadal traci na wadze, otrzymuje skierowanie do poradni leczenia żywieniowego. Ważenie pacjentów odbywa się również obligatoryjnie co tydzień przez cały okres trwania radioterapii – wszystko po to, aby na bieżąco kontrolować wagę i jak najszybciej wychwycić wszelkie niepokojące symptomy.