NAJLEPSZA PRELEKCJA 2014 ROKU

Dr n. med. Marcin Hetnał, dyrektor Centrum Radioterapii Amethyst zdobył wyróżnienie Najlepsza Prelekcja wśród prezentacji przedstawionych podczas seminariów Fundacji Watch Health Care (WHC) w 2014 roku.

Nagrodzone wystąpienie dotyczyło leczenia skojarzonego w nowotworach urologicznych. Wręczenie wyróżnienia i specjalnej statuetki odbyło się 6 lutego w Warszawie podczas seminarium „Kiedy polityka zdrowotna jest wiarygodna?”. Laureat wygłosił prelekcję na temat zespołów wielodyscyplinarnych działających w Centrum Terapii Amethyst i Szpitalu Specjalistycznym im. L. Rydygiera w Krakowie już od początku 2014 roku.

Fundacja WHC od 2010 roku gromadzi i prezentuje sprawdzone dane dotyczące świadczeń zdrowotnych i procedur medycznych, do których dostęp w Polsce jest utrudniony. Misją Fundacji jest dostarczenie szerokiej, wiarygodnej i opartej na dowodach naukowych informacji na temat dysproporcji pomiędzy zawartością koszyka „gwarantowanego” oraz środkami na jego realizację. WHC przekazuje również informacje chorym: do jakich świadczeń i procedur medycznych mogą spodziewać się ograniczeń w dostępie. Prowadzi stronę internetową www.korektorzdrowia.pl