O BRACHYTERAPII NAUKOWO

Brachyterapia stanowi dzisiaj ważny element leczenia onkologicznego. Polega na napromienianiu zmian chorobowych przez umieszczenie źródła promieniowania w guzie lub jego sąsiedztwie. Najważniejszym atutem brachyterapii jest jej precyzja – dzięki umieszczeniu źródła promieniotwórczego bezpośrednio w okolicy guza (lub nawet w jego wnętrzu) możliwe jest podanie bardzo wysokiej dawki, która trafia w zmianę nowotworową, przy jednoczesnym zmniejszeniu narażenia zdrowych organów na radiację, ponieważ dawka promieniowania szybko spada wraz z odległością od źródła.

Brachyterapia  stosowana jest m.in. w leczeniu nowotworów szyjki i trzonu macicy, piersi, płuc, gruczołu krokowego, przełyku, głowy i szyi. Często stosuje się ją w tzw. leczeniu skojarzonym w zestawieniu z chirurgią, teleradioterapią czy chemioterapią. W Centrum Radioterapii Amethyst brachyterapia prowadzona jest z powodzeniem od 2014 roku.

Lekarze z Centrum Radioterapii Amethyst chętnie dzielą się wiedzą. Dr n. med. Marcin Hetnał i dr n. med. Krzysztof Bereza wzięli udział w VII Konferencji Polskiego Towarzystwa Brachyterapii, która miała miejsce 17-19 września w Katowicach.

Marcin Hetnał, na co dzień dyrektor medyczny Centrum Radioterapii Amethyst jest również członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Brachyterapii. Podczas sesji poświęconej nowotworom piersi wygłosił referat na temat aktualnego stanu wiedzy o APBI.  To technika przyspieszonego częściowego napromieniania raka piersi (Accelerated Partial Breast Irradiation — APBI), która zdecydowanie skraca terapię tradycyjną trwającą 4-5 tygodni do 1-2 tygodni. Oszczędza nie tylko czas, ale również ogranicza wiele powikłań. Badania potwierdzają skuteczność stosowania APBI w określonych grupach pacjentek. Metoda nie jest jednak jeszcze powszechnie stosowana w naszym kraju.

Krzysztof Bereza omówił znaczenie brachyterapii w leczeniu raka sromu.