ONKOLOGIA DLA STUDENTÓW MEDYCYNY

50 studentów piątego roku Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego zakończyło zajęcia w ramach przedmiotu Onkologia i opieka paliatywna. Drugi blok zajęć dla kolejnych studentów odbędzie się w semestrze letnim. Kierownikiem tego przedmiotu jest dr n. med. Marcin Hetnał, dyrektor medyczny Centrum Radioterapii Amethyst oraz ordynator Oddziału Radioterapii Szpitala Rydygiera w Krakowie.

Przedmiot Onkologia i opieka paliatywna obejmuje 30 godzin wykładów oraz konwersatoriów i 45 godzin ćwiczeń. Do prowadzenia zajęć zostali zaproszeni lekarze specjaliści, którzy podzielą się swoim doświadczeniem zawodowym. Program obejmie również pracę z psychologiem dotyczącą komunikacji z chorym i jego rodziną. Studenci mają możliwość zapoznania się z działaniem zespołów wielospecjalistycznych i specjalistycznego sprzętu, ponieważ część zajęć ma charakter praktyczny. Wykłady odbywają się on-line, ale ćwiczenia, z zachowaniem reżimu sanitarnego, prowadzone były stacjonarnie w Centrum Radioterapii Amethyst i w Szpitalu im. L. Rydygiera w Krakowie.

– Zwracamy szczególną uwagę na „czujność onkologiczną”, kluczową dla wczesnego rozpoznawania nowotworów oraz rolę leczenia skojarzeniowego polegającego na zastosowaniu kilku metod terapeutycznych u tego samego pacjenta, co umożliwia uzyskanie najlepszych wyników terapii. Współczesna onkologia jest pracą zespołową, która wymaga współpracy wielu specjalistów  – podkreśla dr Marcin Hetnał.

Rocznie w Polsce odnotowuje się 160 tysięcy nowych zachorowań na nowotwory, a szacuje się, że liczba ta może wzrosnąć do 185 tysięcy w ciągu najbliższych dziesięciu lat. Tymczasem pogłębia się deficyt wyspecjalizowanych lekarzy, którzy mogliby podjąć się opieki nad pacjentami chorymi na raka.

– W kontekście wzrostu zachorowań na nowotwory szczególnie ważne są dwie kwestie w zakresie edukacji. Pierwsza dotyczy zwiększenia liczby onkologów klinicznych, specjalistów radioterapii onkologicznej, chirurgów, więc potrzebujemy tak uczyć studentów, aby zachęcić ich do wybierania specjalizacji onkologicznych. Drugą kwestią jest zwiększenie wiedzy na temat nowotworów wśród lekarzy wszystkich specjalizacji, bo tylko w ten sposób poprawi się wczesna wykrywalność nowotworów i wielu pacjentów uzyska szansę na skuteczne wyleczenie – mówi dr Marcin Hetnał.