OTWARCIE O WYCENIE USŁUG

Przedstawiciele Centrum Radioterapii Amethyst w Krakowie spotkali się z Krzysztofem Łandą, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Zdrowia. Głównym tematem spotkania była kwestia jakości i wyceny świadczeń medycznych z zakresu radioterapii.

– Przedstawiliśmy nasze doświadczenia dotyczące standardów radioterapii bazujących na międzynarodowych wytycznych oraz wyniki monitoringu efektów leczenia, które prowadzimy w naszej krakowskiej placówce – mówi dr Marcin Hetnał, dyrektor Centrum Radioterapii Amethyst.

W spotkaniu uczestniczyła również lek. med. Bożena Kozanecka, dyrektor ds. lecznictwa Szpitala Specjalistycznego im. L. Rydygiera, przy którym funkcjonuje Centrum Radioterapii Amethyst. Placówka stanowi ważny element w kompleksowym leczeniu pacjentów onkologicznych prowadzonym przez  jeden z największych w Małopolsce szpitali.

Ponadto omawiana była kwestia wyceny usług w zakresie radioterapii. W tym przypadku Amethyst może odwoływać się nie tylko do skrupulatnego rachunku kosztów prowadzonego w krakowskim centrum, ale również do doświadczeń sieci w innych krajach Europy.

Już wcześniej szczegółowe dane dotyczące kosztów leczenia Amethyst przekazał do Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.