PACJENCI Z UKRAINY LECZĄ SIĘ W KRAKOWIE

Rośnie liczba Ukraińców pracujących i studiujących w naszym kraju. Małopolski Urząd Wojewódzki pod względem liczby wpływających spraw dotyczących legalizacji pobytu oraz pozwoleń na pracę dla cudzoziemców (głównie z Ukrainy) był w 2016 roku na drugim miejscu – zgłoszono ponad 13,3 tys. wniosków, co jest wzrostem o ponad 100 proc. Usługi medyczne na zachodnim poziomie i bliskość ośrodków sprawiają natomiast, że małopolskie placówki medyczne są atrakcyjną alternatywą dla obywateli zza wschodniej granicy.

Od początku działalności Centrum Radioterapii Amethyst, które ściśle współpracuje ze Szpitalem Specjalistycznym im. L. Rydygiera, leczenie przeszło tu kilkanaście osób z Ukrainy. Mają one dostęp do lekarzy różnej specjalności, podobnie jak pacjenci z Polski. Z myślą o chorych cudzoziemcach ośrodek przygotował ulotki w języku ukraińskim, a także przetłumaczył dokumenty, zapewnia też pacjentom pomoc tłumacza czy znalezienie miejsca pobytu na czas zabiegów radioterapii.