PO RAZ DRUGI W MIĘDZYNARODOWYM GRONIE

Już 28 października odbędzie się II Międzynarodowa Konferencja „Multidyscyplinarnie o onkologii”, organizowana przez Centrum Radioterapii Amethyst oraz Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera.

Tematem przewodnim będzie skuteczność leczenia i jakość życia pacjenta jako cel nowoczesnej radioterapii onkologicznej. Specjaliści z kraju oraz międzynarodowe autorytety w dziedzinie onkologii rozmawiać będą o nowoczesnych technologiach medycznych. Ich założeniem jest nie tylko wyleczenie czy wydłużenie życia chorego, ale zachowanie jakości życia ocenianego jako możliwość dobrego funkcjonowania i zachowania dobrostanu psychicznego w obliczu choroby nowotworowej.

Wśród prelegentów pojawią się m.in. prof. dr n. med. Anca Lidia Grosu, kierownik Katedry Radioterapii w Szpitalu Uniwersyteckim we Freiburgu, prof. dr n. med. Guy Storme z Kliniki Radioterapii Szpitala Uniwersyteckiego UZ w Brukseli oraz prof. dr n. med. Razvan Galalae, dyrektor medyczny sieci Amethyst Radiotherapy,  kierownik Kliniki Radioterapii w SzpitaluEVK w Gelsenkirchen.  Podczas konferencji omówiona zostanie również kwestia polskich potrzeb z zakresu terapii onkologicznej i małopolskie doświadczenia Centrum Radioterapii Amethyst.

II Międzynarodowa Konferencja „Multidyscyplinarnie o onkologii” odbędzie 28 października w sali konferencyjnej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie.

Pierwsza edycja konferencji połączona była z uroczystością otwarcia Centrum Radioterapii Amethyst w 2013 roku, a temat przewodni stanowiło leczenie skojarzone i zespoły wielospecjalistyczne jako szansa na większą skuteczność leczenia onkologicznego.  Obecnie interdyscyplinarne podejście staje się normą, jest również  zalecane przez Ministerstwo Zdrowia w ramach wprowadzonego pakietu onkologicznego. Jest więc nadzieja, że technologie medyczne omawiane podczas tegorocznej edycji również znajdą powszechne zastosowanie w służbie zdrowia.

 

PROGRAM KONFERENCJI

9.00 – 9.15 otwarcie konferencji i rozpoczęcie sesji naukowej przez moderatora dr n. med. Marcina Hetnała

9.15 – 10.45:

prof. dr n. med. Anca Lidia Grosu, kierownik Katedry Radioterapii w Szpitalu Uniwersyteckim we Freiburgu:  Koncepcja biologiczna obszaru tarczowego – znaczenie diagnostyki obrazowej w planowania radioterapii;

prof. Bernhard Holzner, Klinika Psychiatrii i Psychoterapii w Szpitalu Uniwersyteckim w Innsbrucku:  Ocena jakości życia wyznaczona stanem zdrowia –  nowy, pierwszorzędowy punkt końcowy w onkologii;

Ewelina Żarłok, Fundacja Onkologia 2025: Optymalne schematy leczenia a planowanie zasobów w onkologii;

10.45 – 11.15 Przerwa kawowa

11.15 – 14.00:

prof. dr n. med. Guy Storme, Klinika Radioterapii Szpitala Uniwersyteckiego UZ w Brukseli: Radioterapia stereotaktyczna / radiochirurgia – nowa jakość w leczeniu guzów nieoperacyjnych oraz przerzutów;

 prof. dr n. med. Razvan Galalae, dyrektor medyczny sieci Amethyst Radiotherapy,  kierownik Kliniki Radioterapii w SzpitaluEVK w Gelsenkirchen:  Nowe spojrzenie na brachyterapię  –  wskazania, techniki i odległe wyniki leczenia;

 dr n. med. Marcin Hetnał, dyrektor Centrum Radioterapii Amethyst w Krakowie: Radioterapia stereotaktyczna i brachyterapia – doświadczenia własne;

dyskusja i podsumowanie konferencji.