PODSUMOWANIE PÓŁROCZA 2015

Pierwsza połowa roku była dla personelu Centrum Radioterapii Amethyst bardzo pracowita.

Od stycznia do końca czerwca 2015 roku radioterapię zakończyło 913 pacjentów, podczas gdy w porównywalnym okresie rok wcześniej było ich 356, a więc prawie trzy razy mniej. Niemal pół tysiąca osób (dokładnie – 484) poddanych zostało leczeniu nowoczesnymi technikami, takimi jak IMRT, VMAT czy stereotaksja, a w pierwszym półroczu 2014 takie zabiegi przeszło 71 chorych.

Centrum Radioterapii Amethyst jest pionierem w Małopolsce w kontekście wysokospecjalistycznych technik napromieniania – jako pierwszy ośrodek w tym województwie rozpoczął prowadzenie terapii pacjentów techniką dynamiczną typu VMAT (Volumetric Modulated Arc Therapy). Jest również jedynym miejscem w regionie, w którym obecnie prowadzona jest radioterapia stereotaktyczna, zwana też radiochirurgią. W pierwszym półroczu br. leczenie tą metodą przeszło 55 pacjentów, w tym dziesięciu – stereotaksję mózgową.

W sumie w pierwszym półroczu 2015  lekarze Centrum udzielili 3150 porad i konsultacji, 243 pacjentów hospitalizowano, a 913 zakończyło leczenie.W samym czerwcu br. leczenie zakończyło 177 osób (najwięcej w całym 2015 r.), podobna liczba spodziewana jest także w tym miesiącu.