PRZEWODNIK PO BRACHYTERAPII

Specjalistyczną publikację poświęconą brachyterapii wydało Centrum Radioterapii Amethyst. Poradnik brachyterapii jest kompendium wiedzy na temat tej techniki leczenia onkologicznego. Podaje zagadnienia ogólne oraz szczegółowe informacje dotyczące leczenia nowotworów piersi, oskrzeli i tchawicy, prostaty, macicy,  głowy i szyi, raka przełyku i powierzchniowego leczenia raków skóry.

Celem publikacji jest kompleksowe wyjaśnienie pacjentom przebiegu leczenia i ułatwienie im podjęcia trudów terapii.

Brachyterapiajest jedną z technik radioterapii nowotworów. To leczenie przy użyciu źródła promieniowania umieszczanego w bezpośrednim kontakcie z guzem. Nierzadko wymaga to zainstalowania specjalnych aplikatorów, a w zależności od miejsca usytuowania choroby brachyterapia może mieć bardzo różny przebieg.

Brachyterapia w Centrum Radioterapii Amethyst stosowana jest od czerwca 2014 roku. W 2017 roku zostało przeprowadzonych 350 zabiegów brachyterapii, która stosowana jest u 14 procent pacjentów krakowskiej placówki.