RADIOCHIRURGIA SZANSĄ DLA CHORYCH

Dzięki radioterapii stereotaktycznej możliwe jest leczenie m.in. nowotworów mózgu. W Małopolsce taki precyzyjny zabieg przeprowadza się tylko w Centrum Radioterapii Amethyst.

Ideą radioterapii stereotaktycznej (zwanej także radiochirurgią) jest podawanie relatywnie wysokich dawek napromieniania na bardzo ograniczony i dokładnie wyznaczony obszar chorobowy. Chodzi o to, by skoncentrować napromienianie tylko tam, gdzie jest to niezbędne, przy okazji oszczędzając otaczające guz zdrowe tkanki.

Technikę tę specjaliści z Centrum Radioterapii Amethyst zastosowali ostatnio w przypadku 71-letniej pacjentki, która zgłosiła się do Szpitala Specjalistycznego im. L. Rydygiera z podwyższonym ciśnieniem i silnymi bólami głowy. Dwa lata temu rozpoznano u niej zaawansowanego raka płuca, który był leczony chemio- i radioterapią z dobrym efektem. Teraz doszło do przerzutów w płacie ciemieniowym mózgu. Ponieważ chora nie wyraziła zgody na zabieg operacyjny, a wiek też odgrywał znaczącą rolę, dlatego postanowiono skorzystać z techniki stereotaksji mózgowej. W przypadku nowotworów mózgu taka metoda ma dodatkowe zalety: operacyjne usuwanie guza jest zabiegiem bardzo inwazyjnym, obarczonym dużym ryzykiem powikłań. Tymczasem stereotaksja mózgowa w przypadku przerzutów daje takie same wyniki jak interwencja chirurgiczna, w dodatku jest to jednorazowy zabieg, a pacjent jeszcze tego samego dnia może wrócić do domu.

Pacjentka czuje się dobrze, nie ma już zawrotów głowy, za dwa miesiące wykonany zostanie rezonans oceniający efekty leczenia. W tej chwili w Centrum Radioterapii Amethyst do stereotaksji przygotowywane są kolejne cztery osoby, które również cierpią z powodu przerzutów nowotworu do mózgu.