RAPORT O POLSKIEJ RADIOTERAPII ONKOLOGICZNEJ

Centrum Radioterapii Amethyst w Krakowie jest największym – pod względem liczby leczonych pacjentów – ośrodkiem radioterapeutycznym w Małopolsce. Z raportu przygotowanego przez krajowego konsultanta w dziedzinie radioterapii onkologicznej wynika też, że w zestawieniu liczby mieszkańców przypadających na jeden akcelerator województwo małopolskie zajmuje 8. miejsce, a na jeden aparat do brachyterapii – 5. pozycję.

„Raport na temat stanu radioterapii w Polsce na dzień 31.12.2016 r.” zawiera szczegółowe dane dotyczące placówek radioterapii, personelu i wyposażenia w sprzęt w ujęciu ogólnokrajowym oraz w rozbiciu na województwa. Pozwala ocenić dotychczasowe działania prowadzone w tej dziedzinie medycyny oraz racjonalnie planować kolejne na najbliższe lata.

Opracowanie pokazuje, że o ponad jedną trzecią zmniejszyła się liczba osób przypadających na jeden akcelerator do radioterapii: w 2009 roku było to ponad 385 tys. Polaków, w 2016 roku – około 245 tys. osób. W Małopolsce ten stosunek jest jeszcze lepszy, bo wynosi ponad 40 proc.  Obecnie w województwie małopolskim działa 14 akceleratorów, a w czołówce są Centrum Onkologii Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie (cztery aparaty) oraz krakowskie Centrum Radioterapii Amethyst i Zakład Radioterapii w Tarnowie (po trzy aparaty). Natomiast pod względem liczby leczonych chorych pierwszą lokatę zajmuje Centrum Radioterapii Amethyst. W 2016 roku leczono w nim 2411 pacjentów, personel udzielił też ponad 9 tys. konsultacji radioterapeutycznych.