RAZEM DLA LEPSZEGO WSPARCIA CHORYCH

Centrum Radioterapii Amethyst nawiązało współpracę z Centrum Psychoonkologii Stowarzyszenia UNICORN. Pacjenci onkologiczni oraz ich rodziny będą mogli korzystać m.in. ze spotkań z psychologiem oraz warsztatów psychologicznych.

Stowarzyszenie UNICORN jest organizacją pożytku publicznego działającą od prawie 20 lat i skupiającą się na pomocy osobom chorym na nowotwory oraz ich bliskim. Od ponad czterech lat prowadzi stacjonarne Centrum Psychologii UNICORN. Organizowane tam zajęcia pomagają uczestnikom oswoić chorobę, uczą ich odnaleźć się w nowej sytuacji, a także wspierają ich edukację oraz rehabilitację.

W ramach współpracy zaplanowano kilka działań z myślą o pacjentach leczących się w Centrum Radioterapii Amethyst. Będą to m.in. spotkania psychologa z Centrum Psychoonkologii UNICORN w hotelu z pacjentami przebywającymi tam w czasie trwającej radioterapii, a także udostępnienie chorym i ich rodzinom materiałów wraz z informacją, z jakiej pomocy ze strony Centrum Psychoonkologii UNICORN mogą korzystać.  W planach są również tygodniowe warsztaty psychologiczne (dla pacjentów przebywających w hotelu) dla wybranej grupy 10-15 osób. Docelowo współpraca miałaby stały charakter.