SKUTECZNE LECZENIE RAKA JEST MOŻLIWE

Dla chorych nowotworowo szanse na zachowanie życia, a przy tym zachowanie jego jakości, stale rosną.

Liczba zachorowań na nowotwory złośliwe rośnie w całej Europie  i Stanach Zjednoczonych. Ma na to wpływ wiele czynników, ale jednym z nich jest  wydłużające się życie współczesnych społeczeństw. 78 proc. pacjentów Centrum Radioterapii Amethyst to ludzie po 60. roku życia.  Wiek jest głównym czynnikiem ryzyka choroby nowotworowej.

Chociaż statystyki są w kontekście chorób nowotworowych pesymistyczne, jednak medycyna nie stoi w miejscu. Skuteczność leczenia zdecydowanie się zwiększa. Dotyczy to zarówno chirurgii, chemioterapii i radioterapii. Ta ostatnia wykorzystuje obecnie systemy komputerowego planowania leczenia, obrazowanie 3 i 4D oraz korzysta z coraz bardziej zaawansowanego technologicznie sprzętu, co znacząco zwiększa precyzję i minimalizuje skutki uboczne leczenia.

Radioterapia porównywana bywa obecnie do chirurgii. Nie potrzebuje jednak skalpela. Zamiast narzędzi chirurgicznych używa cząstek jonizujących, które zabijają komórki nowotworowe. Stosowane są rozwiązania, które pozwalają z największą skutecznością napromienić zmianę nowotworową przy jak największej ochronie zdrowych tkanek. Napromienianie skoncentrowane jest tylko tam, gdzie jest to niezbędne.

Leczenie dostosowane do wieku

Leczenie starszych pacjentów niesie za sobą znaczne ograniczenia i wymaga olbrzymiej wiedzy od zespołu medycznego. 90 proc. chorych onkologicznie powyżej 65. roku życia ma jedną chorobę współistniejącą, 30 proc. ma powyżej pięciu chorób.

Obecnie onkologia wdraża daleko posuniętą indywidualizację leczenia. To jak szycie na miarę każdej terapii. Zespół medyczny musi wziąć pod uwagę ogólny stan pacjenta, jego choroby współistniejące, rodzaj i zaawansowanie nowotworu. Ważny jest nie tylko efekt samego leczenia, ale również jakość życia pacjenta po przebytej terapii – podkreślają lekarze z Centrum Radioterapii Amethyst. Odpowiedni dobór terapii jest dziełem całego zespołu specjalistów, nie tylko onkologów, ale również lekarzy chorób wewnętrznych, którzy oceniają wpływ leczenia na choroby współistniejące.

Zwiększyć intensywność leczenia

Najnowsze badania wyraźnie wskazują na większą skuteczność stosowania leczenia skojarzonego. Np. wysokie dawki napromieniania w połączeniu z jednoczesnym podaniem chemioterapii dają większą szansę na wyleczenie. Jednak nie każdy pacjent może zostać poddany tak intensywnej terapii, co powodowane jest nie tylko złym stanem zdrowia związanym z chorobą nowotworową, ale też z  innymi współistniejącymi chorobami. W takich przypadkach stosowanych jest wiele rozwiązań, które pozwalają na bezpieczną intensyfikację leczenia.

Gdy stan zdrowia pacjenta wyklucza zastosowanie chemioterapii, dobrym rozwiązaniem jest zwiększenie dawki napromieniania. Stosowana jest hiperfrakcjonacja, podczas której pacjent napromieniany jest dwa razy dziennie, rano i wieczorem.

Wsparciem leczenia coraz częściej jest też immunoterapia. Dzięki zastosowaniu odpowiednich leków, układ odpornościowy pacjenta zaktywizowany zostaje do walki z nowotworem. Centrum Radioterapii Amethyst prowadzi testy kliniczne leków oddziałujących na system immunologiczny.

Wiele możliwości skutecznych terapii

Dzisiaj w obrębie samej radioterapii mamy sporą różnorodność metod, które mogą zostać zastosowane. Klasyczna radioterapia (tzw. teleradioterapia – napromienianie odbywa się z pewnej odległości  z wykorzystaniem akceleratora) jest uzupełniana albo całkiem zastępowana brachyterapią (metoda napromieniania, gdy źródło promieniowania znajduje się bezpośrednio w samej zmianie nowotworowej albo w jej najbliższej okolicy). 

Dobre efekty terapeutyczne można uzyskać dzięki połączeniu teleradioterapii i brachyterapii, która umożliwia znacznie zwiększenie dawki promieniowania w samej zmianie nowotworowej lub miejscu po jej usunięciu. W sytuacji, gdy istnieją przeciwwskazania dla przeprowadzenia operacji chirurgicznej usuwającej zamianę nowotworową, zastosowanie brachyterapii może dać porównywalne efekty lecznicze.

Dodatkowe wsparcie

W przypadków niektórych lokalizacji zmian nowotworowych potrzebna jest szczególna uważność i troska. Np. podczas planowania radioterapii w obrębie głowy i szyi konieczna jest ochrona krytycznych organów takich jak ślinianki, zwieracz gardła i jama ustna. Suchość w jamie ustnej to częsty objaw uboczny pojawiający się w trakcie radioterapii. Ważne, aby minimalizować te skutki i zadbać, żeby po zakończeniu radioterapii ślinianki wróciły do odpowiedniego funkcjonowania.

Od samego początku, gdy pacjent trafia do Centrum Radioterapii Amethyst, jest pod opieką dietetyka, który przekazuje mu instrukcje w jaki sposób ma się odżywiać i dbać o siebie. Podczas całego procesu leczenia waga chorego jest monitorowana. Jeżeli spada, podejmowane są szybkie kroki zaradcze.

Kolejnym niezwykle ważnym aspektem w leczeniu jest praca z psychoonkologiem. Większość chorych jak i ich rodzin wymaga takiego wsparcia, a nierzadko terapii farmakologicznej. Udowodniono w badaniach, że obniżenie nastroju  czy depresja powodują pogorszenie wyników terapii onkologicznej.

– Obserwując naszych pacjentów, widzimy jak istotną kwestią są dobre nawyki żywieniowe, wparcie ze strony rodziny i personelu medycznego. Jeżeli chory dba o siebie, jest zaangażowany w swoją terapię, łatwiej ją przechodzi i ma większe szanse na wyleczenie – zwraca uwagę Marta Urbańska-Gąsiorowska, lekarz radioterapeuta z Centrum Radioterapii Amethyst.

Leczenie pomimo pandemii

Elastyczność i szybkie dostosowywanie się do nowych sytuacji okazało się dla placówek onkologicznych ważną umiejętnością. Pandemia doprowadziła do jeszcze głębszego zindywidualizowania leczenia. Często stosowane są krótsze schematy frakcjonowania, które jednak nie zmniejszają skuteczności leczenia. Zachorowanie na covid-19 u niektórych pacjentów powoduje konieczność chwilowego przerwania leczenia, które jest wznawiane po zakończeniu działania wirusa. Dotyczyło to dotąd ok. 1 proc. pacjentów Centrum Radioterapii Amethyst. Większość z nich mogła bez problemu wznowić terapię onkologiczną.

Codzienność w pandemii wymaga dużej dyscypliny zarówno od personelu medycznego, jak i pacjentów w zakresie stosowania środków ochrony osobistej i przestrzegania wszystkich epidemicznych przepisów bezpieczeństwa. Ale dzięki temu Centrum Radioterapii Amethyst pracuje nieprzerwanie przez wszystkie miesiące trwającej pandemii.

Tekst dostępny jest w internecie: https://dziennikpolski24.pl/skuteczne-leczenie-raka-jest-mozliwe/ar/c14-15573475

Możliwe jest też obejrzenie pełnej retransmisji z IX Forum Seniora

https://dziennikpolski24.pl/ix-forum-seniora-zostalo-juz-zakonczone-zapraszamy-do-obejrzenia-retransmisji/ar/c14-15515453