SKUTECZNIE LECZYĆ I WSPIERAĆ PACJENTA

Już po raz drugi Centrum Radioterapii Amethyst wraz ze Szpitalem Specjalistycznym im. Rydygiera zorganizowało międzynarodową konferencję „Multidyscyplinarnie o onkologii”.

Spotkanie specjalistów z kraju i zagranicy w dziedzinie onkologii otworzyła Bożena Kozanecka, dyrektor ds. lecznictwa Szpitala Specjalistycznego im. L. Rydygiera.  A prezes zarządu RTCP Barbara Werchowiecka-Rusinek dziękując uczestnikom za udział w konferencji, podkreśliła wagę rozważań oraz poszukiwania nowoczesnych rozwiązań w medycynie.  Współczesna terapia onkologiczna coraz częściej skupia się nie tylko na podnoszeniu skuteczności i jakości leczenia, ale również na zachowaniu jakości życia chorych – rozumianym jako  możliwość dobrego funkcjonowania w obliczu choroby nowotworowej.

Zagadnieniom skuteczność leczenia i jakość życia pacjenta w radioterapii onkologicznej poświęcone były wykłady polskich i zagranicznych prelegentów. Międzynarodowe autorytety w dziedzinie onkologii, takie jak prof. dr n. med. Anca Lidia Grosu (kierownik Katedry Radioterapii w Szpitalu Uniwersyteckim we Freiburgu) czy prof. dr n. med. Guy Storme (Klinika Radioterapii Szpitala Uniwersyteckiego UZ w Brukseli), omawiały m.in. znaczenie diagnostyki obrazowej czy radioterapii stereotaktycznej w planowaniu i leczeniu nowotworów. O nowym spojrzeniu na brachyterapię mówił prof. dr n. med. Razvan Galalaedyrektor medyczny sieci Amethyst Radiotherapy i kierownik Kliniki Radioterapii w Szpitalu EVK w Gelsenkirchen. Polskie doświadczenia w radioterapii przybliżył natomiast dr n. med. Marcin Hetnał, dyrektor Centrum Radioterapii Amethyst w Krakowie. Nie zabrakło też prezentacji poświęconych optymalnym schematom leczenia (Ewelina Żarłok, Fundacja Onkologia 2025) czy ważnej roli żywienia i optymalnej diety pacjentów w chorobie onkologicznej (dr Dominika Mękal, specjalista dietetyk).

W konferencji uczestniczyło ponad 50 osób.