STABILNY ROZWÓJ CENTRUM RADIOTERAPII AMETHYST

Krakowskie Centrum Radioterapii Amethyst obchodzi czterolecie działalności. Ośrodek ma już stabilną pozycję w całym regionie, ściśle współpracując ze Szpitalem Specjalistycznym im. L. Rydygiera. Z każdym rokiem rośnie liczba leczonych osób oraz stosowanych technik napromieniania – w sumie od momentu otwarcia do końca listopada br. przyjęło ponad 7,7 tys. pacjentów.

Systematycznie rośnie liczba pacjentów poddawanych radioterapii – od stycznia do końca listopada br. przeszło ją 2373 pacjentów, podczas gdy w całym minionym roku było to 2411 osób. W porównaniu do danych z pierwszego roku działalności w krakowskim ośrodku leczy się obecnie niemal 2,5-krotnie więcej osób niż w 2014 roku.

Zestawiając liczbę zabiegów leczenia radykalnego według stosowanej technologii, można zauważyć wzrost w 2017 roku specjalistycznych technik radioterapeutycznych takich jak IMRT, VMAT oraz brachyterapia. Od stycznia do listopada br. takich pacjentów było 160 (IMRT), 978 (VMAT) oraz 332 (brachyterapia). Porównując dane z 11 miesięcy z 2016 oraz 2017 roku, ten wzrost wynosi odpowiednio: 22, 19 oraz 31 proc.

W leczeniu radykalnym, mającym za zadanie trwałe wyleczenie pacjenta,  technika VMAT, czyli Volumetric Modulated Arc Therapy, stanowi wciąż zdecydowaną większość (40 proc. w br.). Pozwala na precyzyjne podawanie optymalnych dawek terapeutycznych, a przede wszystkim na skrócenie czasu trwania napromieniania w stosunku do innych dostępnych metod. W całym 2016 roku takie leczenie przeszło w Centrum Radioterapii Amethyst 890 pacjentów, w bieżącym roku jest to już 978 osób. Na kolejnych miejscach jest brachyterapia (14 proc. w br.) oraz IMRT (6 proc.).