SZYBKA ŚCIEŻKA ONKOLOGICZNA W KRAKOWIE

Na czym polegać będzie proponowany przez Ministerstwo Zdrowia pakiet onkologiczny  i jak na tle proponowanych zmian wypada krakowski szpital im. Rydygiera – o tym przeczytać można w Gazecie Wyborczej Kraków.

Od początku 2015 roku działać ma tzw. zielona karta i szybka ścieżka onkologiczna, których celem jest zapewnienie pacjentom z podejrzeniem nowotworów bezzwłocznej diagnozy, skuteczniejszego leczenia i traktowania ich z większą troską. Iwona Hajnosz, dziennikarka Gazety Wyborczej Kraków, przygotowała  specjalny przewodnik, wyjaśniający wprowadzane z Nowym Rokiem zmiany w służbie zdrowia.  Przybliża poszczególne etapy, jakie przechodzi pacjent od momentu stwierdzenia podejrzenia nowotworu przez lekarza rodzinnego aż po rozpoczęcie leczenia. Tłumaczy też najważniejsze zasady i terminy, takie jak np. zielona karta, koordynator leczenia czy leczenie skojarzone. Jako przykład doskonałego funkcjonowanie tego ostatniego (wprowadzonego w życie jeszcze przed uchwaleniem przez Ministerstwo Zdrowia pakietu onkologicznego) dziennikarka podaje krakowski Szpital Specjalistyczny im. Rydygiera oraz Centrum Radioterapii Amethyst. Wspólnie tworzą pełnoprofilowy ośrodek onkologiczny, w którym działa także kilka medycznych zespołów interdyscyplinarnych, konsultujących leczonych tu pacjentów.