WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Międzynarodowe standardy leczenia, doskonale wykwalifikowany zespół medyczny i sprzęt najnowszej generacji powodują, że Centrum Radioterapii Amethyst z powodzeniem podejmuje się terapii onkologicznej pacjentów zagranicznych. Wśród nich ważną grupę stanowią obywatele Ukrainy.

Barbara Werchowiecka-Rusinek, prezes Amethystu bierze udział w Targach Turystyki Medycznej w Kijowie na Ukrainie. Krakowskie Centrum było prezentowane podczas panelu pokazującego rozmaite międzynarodowe ośrodki lecznicze. Prezes Werchowiecka wzięła udział w spotkaniach bezpośrednich z przedstawicielami branży medycznej na Ukrainie, rozmawiała z kierownikiem zagranicznego biura handlowego w Kijowie Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu oraz przedstawicielem PZU Kijów. Weźmie również udział w wizytach w kijowskich klinikach onkologicznych.