XII FORUM LEKARZY KONFERENCJA SZKOLENIOWA

Dr n. med. Marcin Hetnał, dyrektor medyczny Centrum Radioterapii Amethyst będzie wspólnie z dr n. med. E. Benedyk-Lorens przewodniczącym drugiej sesji Forum „Czy zespolona opieka zdrowotna jest możliwa?”.  Ponadto dr Hetnał wygłosi referat „Leczenie żywieniowe w raku przełyku. Obserwacje w oddziale radioterapii” w ramach trzeciej sesji Forum. Lekarze z Centrum Radioterapii Amethyst biorą też udział w przygotowywaniu referatu „Brachyterapia nowotworów głowy i szyi” wspólnie z zespołem Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej. Kolejnym poruszanym przez nich tematem będzie „Choroba oligometastatyczna – wyniki leczenia miejscowego”.

Organizowane przez Specjalistyczny Szpital im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Forum ma duże znaczenie dla edukacji lekarzy i wymiany specjalistycznej wiedzy. Tegoroczną konferencję patronatem honorowym objął Witold Kozłowski, marszałek województwa małopolskiego. Forum rozpocznie się 10 kwietnia o godzinie 10.00, w auli szpitala na I piętrze.