UA | DE

Radioterapia

Co to jest radioterapia?

To metoda leczenia stosowana w onkologii, wykorzystująca promieniowanie jonizujące (szczególny rodzaj energii przenoszony za pośrednictwem fal lub strumieni cząsteczek) do zniszczenia komórek nowotworowych. Napromienianie niszczy jak największą liczbę komórek w obrębie guza pierwotnego lub miejscach przerzutów nowotworowych. Przy pomocy radioterapii łagodzi się również ból i inne objawy związane z procesem nowotworowym.

Radioterapia jest „szczególnym lekiem”, podawanym w postaci odpowiedniej dawki promieni, które trafiają wyłącznie w miejsca objęte chorobą.

Mechanizm działania polega na uszkodzeniu wnętrza komórki nowotworowej i sparaliżowaniu jej zdolności do namnażania się. Prowadzi to do śmierci komórek, a w konsekwencji do cofania się procesu nowotworowego.

Radioterapia to dzisiaj najszybciej rozwijająca się dziedzina medycyny.

Dzięki rozwojowi informatyki, obrazowania 3 i 4D oraz olbrzymiemu postępowi technologii w zakresie sprzętu radioterapia w ostatnich latach zdecydowanie skróciła czas naświetlań, ograniczyła powikłania, a przede wszystkim osiągnęła wielką precyzyjność w walce z chorobami nowotworowymi.

Stosując nowoczesne techniki, leczy wiele odmian nowotworów wykazujących wrażliwość na promieniowanie, a zlokalizowanych prawie w każdym organie ciała. Dla wielu pacjentów radioterapia jest jedyną, konieczną metodą leczenia. Lekarze precyzyjnie dawkują intensywność leczenia oraz ograniczają powierzchnię  zdrowej tkanki poddanej napromienianiu tak, aby niszczące działanie promieni dotknęło tylko nowotwór. Tysiące ludzi zostaje wyleczonych z choroby nowotworowej po zastosowaniu samej radioterapii, radioterapii w połączeniu z leczeniem chirurgicznym, radioterapii w połączeniu z chemioterapią lub hormonoterapią.

 

Podział radioterapii ze względu na sposób napromieniania

Radioterapię można stosować na jeden z dwóch sposobów: zewnętrznie lub wewnętrznie. Niektórzy pacjenci mogą być poddani obu formom leczenia.

Brachyterapia (BTH) – leczenie przy użyciu źródła promieniowania jonizującego znajdującego się w bezpośrednim kontakcie z guzem. Lekarz radioterapeuta umieszcza w ciele pacjenta aplikator, którego kształt i konstrukcja dostosowane są do leczonego obszaru. Do aplikatora podłączany jest przewód transferowy (rurka), który pozwala na wprowadzenie do niego promieniotwórczego źródła, w postaci np. izotopu irydu-192. Zamknięte w szczelnej kapsule źródło promieniotwórcze jest umieszczane na precyzyjnie określony czas w bezpośrednim sąsiedztwie nowotworu.

Teleradioterapia (RTH) - leczenie z zastosowaniem przyśpieszacza (akceleratora), który jest źródłem promieniowania. Nowoczesna teleradioterapia jest możliwa dzięki ścisłej współpracy medycyny, technologii i informatyki. Najnowszej generacji akceleratory umożliwiają używanie licznych pól napromieniania i ścisłe określenie dawki. W tak prowadzonym leczeniu planowanie odbywa się przy użyciu zaawansowanych programów komputerowych połączonych sieciowo z tomografem komputerowym lub rezonansem magnetycznym.

 

Podział radioterapii ze względu na stan zdrowia pacjenta

Radioterapia radykalna ma na celu napromienianie guza i jego okolic w celu uzyskania trwałego wyleczenia - zniszczenia nowotworu.

Radioterapia paliatywna jest stosowana w celu poprawy jakości życia, poprzez zmniejszenie dolegliwości lub zapobieganie ich wystąpieniu. W tym  celu stosuje się mniejsze dawki napromieniania, a czas trwania leczenia wynosi zwykle od jednego do kilku dni. Ma to duże znaczenie w zaawansowanej fazie choroby nowotworowej, gdy leczenie radykalne jest już niemożliwe. Większość  pacjentów stwierdza, że jakość ich życia poprawiła się po zastosowaniu radioterapii paliatywnej użytej  w celu zmniejszenia guza, zredukowania ucisku, krwawienia, bólu lub innych objawów choroby nowotworowej. na góręna górę