AMETHYST RADIOTHERAPY Z KOLEJNYMI OŚRODKAMI

Międzynarodowa sieć Amethyst Radiotherapy rozszerza swoją działalność w Europie. Nabyła dwa ośrodki onkologiczne we Francji, a na początku tego tygodnia otworzyła nowoczesne centrum radioterapii w rumuńskim Cluj-Napoca.

Francuskie ośrodki znajdują się w miastach Compiegne oraz Creil. Oferują szeroki zakres leczenia onkologicznego i opieki medycznej – rocznie leczy się tam ponad 1000 pacjentów, a w radioterapii wykorzystywane są trzy akceleratory firmy Varian.  Dzięki zaangażowaniu Amethyst Radiotherapy i bliskiej współpracy z istniejącymi tam placówkami szpitalnymi możliwe będzie wdrażanie najnowszych osiągnięć nauki przy zastosowaniu najwyższych standardów jakości.

Oprócz nabycia wspomnianych placówek Amethyst Radiotherapy rozwija również sieć własnych, budowanych od podstaw ośrodków. Właśnie uruchomił Centrum Radioterapii Amethyst w Cluj-Napoca – to pierwsza tak nowoczesna jednostka w zachodniej Rumunii.  Znajdują się tu m.in. dwa akceleratory najnowszej generacji, urządzenie do brachyterapii (Flexitron), tomograf komputerowy i całe piętro dedykowane chemioterapii. Pacjenci leczeni są za pomocą najnowocześniejszego sprzętu i wysokospecjalistycznych procedur radioterapeutycznych, m.in. technik stereotaktycznych, IMRT (Intensity Modulated Radiotherapy), technik dynamicznych typu VMAT. W Centrum Radioterapii Amethyst w Cluj-Napoca pracuje 50 osób.