AMETHYST REALIZUJE PAKIET ONKOLOGICZNY

Już ponad 70 kart diagnostyki i leczenia onkologicznego (DiLO) wystawili specjaliści z Centrum Radioterapii Amethyst. To efekt pierwszych tygodni 2015 roku. Ministerstwo zdrowia wprowadziło pakiet onkologiczny 1 stycznia w celu zagwarantowania szybszej diagnozy i sprawniejszego leczenia chorych na nowotwory.

Pierwszą kartę DiLO Centrum Radioterapii Amethyst wystawiło 7 stycznia. Połowę z dotąd wydanych kart otrzymali pacjenci, którzy rozpoczęli leczenie przed 1 stycznia i karta tylko sankcjonuje ich status chorych onkologicznie.

Sprawnie funkcjonują w Centrum Radioterapii Amethyst konsylia wielodyscyplinarne, które dla wielu placówek są nowością wymuszoną przez pakiet onkologiczny. Tymczasem Amethyst i Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera w Krakowie już na początku ub. roku wdrożyli system zespołów wielospecjalistycznych.