AMETHYST STAWIA NA EDUKACJĘ

17 praktykantów z elektroradiologii Uniwersytetu Jagielońskiego – Collegium Medicum będzie pracować w 5 kilkuosobowych grupach. Ich program obejmuje 15 godzin praktyk. Pierwsi praktykanci pojawili się w Centrum Radioterapii Amethyst w tym tygodniu.

– Naszą zasadą dla praktykantów jest praca w niewielkich grupach, ponieważ tylko wtedy możemy osiągnąć satysfakcjonujące efekty edukacyjne. Chcemy pokazać studentom realną praktykę kliniczną, proces przygotowania pacjenta do terapii i jej realizację, umożliwić zapoznanie się ze sprzętem. To wszystko musi odbywać się pod okiem doświadczonego pracownika. Takie podejście pozwala studentom zrozumieć ideę radioterapii, zrozumieć ideę radioterapii, a nie tylko poznać układ klawiszy akceleratora, który i tak może się zmienić, zanim oni rozpoczną pracę w zawodzie – mówi Krzysztof Czaja, główny fizyk Centrum Radioterapii Amethyst w Krakowie.

To tylko część działalności edukacyjnej Centrum Radioterapii Amethyst w Krakowie, które współpracuje już od kilku lat z Wydziałem Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Podczas tegorocznych wakacji 3 studentów z tej uczelni odbędzie praktyki trwające 4 tygodnie, a kolejne 3 osoby będą uczestniczyć w 120-godzinowych stażach realizowanych w ramach programu Power 3.5. Studentka AGH, współpracując z Centrum Radioterapii Amethyst, będzie przygotowywać pracę magisterską dotycząca napromieniania pacjentek z nowotworami piersi. Podejmowana jest również współpraca  w zakresie napromieniania materiałów wykorzystywanych w dozymetrii promieniowania jonizującego.

Praktyki w Centrum w Krakowie odbywali również w ubiegłym roku studenci elektroradiologii Wyższej Szkoły Humanitas  w Sosnowcu.