APEL O KOMPLEKSOWĄ WYCENĘ ONKOLOGII

Rośnie liczba chorych i koszty, a stawki taryf NFZ nie idą w parze z wysokimi wymogami Ministerstwa Zdrowia co do standardów realizacji procedur. Na tę nierówność zwracają uwagę przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Onkologicznego.

Przedstawiciele PTO i autorzy raportu: „Analiza kosztów wybranych onkologicznych produktów rozliczeniowych w Polsce – rekomendacje dotyczące taryf” apelują do ministerstwa oraz Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, aby zacząć wyceniać onkologię kompleksowo. Jak mówią, dopiero wtedy możliwe będzie uzyskanie rzetelnych wyników, które przełożą się także na poprawę sytuacji pacjentów. W wywiadzie dla  newsrm.tv Adam Maciejczyk, dyrektor Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu i jednocześnie prezes Ogólnopolskiego Zrzeszenia Publicznych Centrów i Instytutów Onkologicznych, przywołuje jako przykład wycenę hospitalizacji do teleradioterapii, która przez NFZ została zrównana ze stawką zakwaterowania chorego w hostelu. Prof. dr hab. Jacek Fijuth, prezes Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, podkreśla, że to właśnie hospitalizacja stanowi główny problem funkcjonowania ośrodków onkologicznych. I dodaje: – Wzrastają koszty. Chorzy wymagają bardziej intensywnej i bardziej kosztownej opieki, podczas gdy nie pozwala na to sytuacja.

Według danych zawartych w mapach potrzeb onkologicznych Ministerstwa Zdrowia zapadalność na nowotwory złośliwe w Polsce wzrośnie o ok. 15 proc. w 2020 roku i 28 proc. w 2025 roku w stosunku do roku 2014. Spośród ok. 200 tys. osób, u których rozwinie się choroba nowotworowa, ponad połowa wymagać będzie radioterapii.

Więcej tutaj.