BRACHYTERAPIA KONTRA NOWOTWORY PŁUC

W pierwszym zabiegu brachyterapii oskrzelowej przeprowadzonym w Centrum Radioterapii Amethyst uczestniczyli radioterapeuci, a towarzyszyli im pulmonolodzy ze szpitala w Proszowicach.

Stopień zaawansowania choroby poddanego zabiegowi mężczyzny uniemożliwił wcześniejsze leczenie operacyjne i usunięcie guza – naciek nowotworowy spowodował całkowite zamknięcie głównego oskrzela. Było to przyczyną nie tylko problemów z oddychaniem, ale uniemożliwiło precyzyjną lokalizację guza w celu poddania go radioterapii. Dzięki zabiegowi brachyterapii lekarze Centrum poprawili samopoczucie pacjenta i mają szansę na podjęcie jego dalszego leczenia, które daje szansę na pełne wyleczenie.

Brachyterapia oskrzelowa stanowi dla wielu pacjentów z zaawansowanymi nowotworami płuc szansę na przedłużenie życia i poprawę jego jakości. Rak płuca statystycznie jest najczęstszą przyczyną zgonów wśród pacjentów onkologicznych.