CENTRUM RADIOTERAPII AMETHYST Z CERTYFIKATEM ISO

Centrum Radioterapii Amethyst osiem miesięcy po rozpoczęciu działalności uzyskało Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO. Potwierdza on spełnianie wysokich wymagań oraz gwarantuje pacjentom najwyższą jakość świadczonych usług.

Centrum Radioterapii Amethyst uzyskało Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009. To dokument potwierdzający spełnianie przez placówkę kluczowych zasad systemu zarządzania jakością, takich jak m.in. koncentracja na kliencie (w tym przypadku – na pacjencie), zaangażowanie zespołu, ciągłe doskonalenie czy podejście procesowe w celu podniesienia wydajności i efektywności. Audyt przeprowadzili przedstawiciele polskiego oddziału DEKRA Certification Sp. z o.o., jednej z wiodących i niezależnych organizacji eksperckich na świecie.

Certyfikat PN-EN ISO 9001:2009  wydawany jest na okres trzech lat. W tym czasie przedstawiciele firmy DEKRA będą przeprowadzali coroczne audyty nadzorujące, weryfikujące długofalowy rozwój placówki zgodnie z założoną polityką jakości.