CENTRUM RADIOTERAPII AMETHYST Z NOWYMI METODAMI LECZENIA NOWOTWORÓW GŁOWY I SZYI

Trwają przygotowania do wprowadzenia brachyterapii nowotworów głowy i szyi w krakowskim Centrum Radioterapii Amethyst. Będzie ona prowadzona w ścisłej współpracy z Oddziałem Chirurgii Twarzowo-Szczękowej Szpitala Specjalistycznego im. L. Rydygiera w Krakowie.

Oddział Chirurgii Twarzowo-Szczękowej w Szpitalu Specjalistycznym im. Rydygiera to największa tego rodzaju placówka w Małopolsce. Wdraża wszystkie najnowsze osiągnięcia naukowe, aby zwiększać skuteczność stosowanego leczenia.

Pierwszy zabieg brachyterapii w działającym przy szpitalu Centrum Radioterapii Amethyst został wykonany 5 czerwca 2014 r. Od tego czasu metoda była z powodzeniem stosowana przypadku nowotworów narządów rodnych, piersi i skóry. Obecnie trwają przygotowania do zabiegów brachyterapii, szczególnie w przypadkach nowotworów wargi, jamy ustnej i gardła.

Brachyterapia polega na bezpośrednim napromienianiu zmian chorobowych przez umieszczenie źródła promieniowania w guzie lub jego bezpośrednim sąsiedztwie. Jej najważniejszym atutem jest precyzja – dzięki umieszczeniu źródła promieniotwórczego bezpośrednio w okolicy guza (lub nawet w jego wnętrzu) możliwe jest znaczne zwiększenie dawki, która trafia w zmianę nowotworową, przy jednoczesnym zmniejszeniu narażenia zdrowych organów na radiację.