CENTRUM RADIOTERAPII AMETHYST ZE SPECJALIZACJĄ LEKARSKĄ

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera wraz z Centrum Radioterapii Amethyst uzyskał uprawnienia do prowadzenia specjalizacji lekarskiej z radioterapii onkologicznej i został wpisany na oficjalną listę Ministra Zdrowia.

To trzeci taki ośrodek w Małopolsce – szkolenie specjalizacyjne będzie mogło przechodzić tu jednocześnie 5 osób.W przypadku radioterapii onkologicznej w całej Polsce działa obecnie 30 takich placówek, przy czym tylko w połowie województw funkcjonują co najmniej dwa takie punkty.
Małopolska  może się obecnie pochwalić trzema ośrodkami z takimi uprawnieniami: Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera z Oddziałem Radioterapii i Centrum Radioterapii Amethyst dołączył do krakowskiego oddziału Centrum Onkologii Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie oraz Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza w Tarnowie.

W sumie w województwie małopolskim przewidziano 30 miejsc szkoleniowych na specjalizację w dziedzinie radioterapii onkologicznej, a co szósta osoba będzie zdobywała specjalizację właśnie w Szpitalu Specjalistycznym im. L. Rydygiera.