CZASOWE ZMIANY W FUNKCJONOWANIU CENTRUM RADIOTERAPII W KRAKOWIE

Od 16 marca do odwołania, do centrum wejść mogą wyłącznie Pacjenci, w celu diagnostyki i leczenia onkologicznego. Wszystkie terapie będą kontynuowane, mogą jednak ulec zmianie terminy kolejnych frakcji radioterapii – prosimy o wyrozumiałość.
Wizyty kontrolne odbywają się na zasadzie telekonsultacji – każdy pacjent otrzyma indywidualne wytyczne w tym zakresie.
Wszyscy Pacjenci przy wejściu do ośrodka muszą poddać się obowiązkowemu pomiarowi temperatury. Osoby z temperatura powyżej 38 stopni niestety nie będą wpuszczone do momentu wykluczenia zakażeniem koronawirusem. Zasada ta ma przede wszystkim na celu ochronę pozostałych Pacjentów, którzy ze względu na stan zdrowia i historię onkologiczną znajdują się w grupie podwyższonego ryzyka ostrego przebiegu ewentualnego zakażenia.

Pacjenci są także proszeni o wypełnienie przy wejściu ankiety mającej na celu wykluczenie kontaktów z osobami z podejrzeniem zakażenia koronawirusem oraz symptomów infekcji górnych dróg oddechowych.

Po wejściu do ośrodka prosimy o umycie i zdezynfekowanie rąk.

Prosimy również o zaplanowanie większej ilości czasu na wizytę, ponieważ czas obsługi administracyjnej może się wydłużyć ze względu zmniejszoną liczbę pracowników.

Prosimy o ograniczenie do niezbędnego minimum czasu spędzanego w ośrodku.

Zapewniamy, że na bieżąco monitorujemy oficjalne komunikaty i zalecenia Ministerstwa Zdrowia, Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz Głównego Inspektora Sanitarnego i niezwłocznie podejmujemy stosowne działania, o których na bieżąco będziemy Państwa informować.

Z wyrazami szacunku,
Zespół Zarządzający Centrum Radioterapii Amethyst